Barkborren följer inte med virket

Att avverka och transportera ut angripna träd är ingen effektiv metod mot granbarkborren. Det visar fältundersökningar som Lantbruksuniversitetet (SLU) gjort tillsammans med SCA.

Bara tio procent av granbarkborrarna övervintrar under barken på de dödade träden. Resten övervintrar i stället i marken. Det gör vinteravverkning av dödade träd till en meningslös metod som i n t e kan rekommenderas, menar man på SLU.

Däremot stannar huvudparten av granbarkborrens fiender kvar och övervintrar under barken. Därmed riskerar man att de försvinner ut ur skogen med avverkade träd, konstaterar SLU efter att tillsammans med SCA ha inventerat i kraftigt barkborreskadade områden i Jämtland och Västernorrland under vintern och våren.

De senaste åren har omfattande skador från barkborren på granskog i Västernorrland och Jämtland rapporterats. Men hur väl lyckades barkborren med sin förökning i fjol? Och i vilken utsträckning övervintrar den i barken på de dödade träden, eller i marken? Och kommer alla skador verkligen från barkborren?

Det är dessa frågetecken som SLU och SCA försökt att räta ut genom inventeringarna i de skadade områdena i Jämtland och Västernorrland. Deras fältundersökningar visade också att:

undefined

undefined