Bärplockarläger kostade en halv miljon att städa upp

41 bortfraktade sönderslagna bilar och 11 180 kilo sopor från 14 läger. I år kostade uppstädningen efter sommarens otillåtna bärplockarläger Söderhamns kommun en halv miljon kronor. På fredag blir nedskräpningen och den otillåtna bosättningen en fråga i riksdagen.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot från Gävleborg, har lämnat in en interpellation till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson där han vill veta vilka åtgärder ministern och regeringen tänker vidta för att säkerställa att markägare inte får sin mark ockuperad av utländska bärplockare.

– Jag ställde en skriftlig fråga till Morgan Johansson, men det svar jag fick var helt absurt. Han skriver att det nya regelverket för avlägsnande av otillåtna bosättningar har fått genomslag i praktiken. Men då har han ju inte följt med i vad som händer i Gävleborg och även på andra platser i landet, säger Lars Beckman.

2017 genomfördes en lagändring som gjorde det enklare och billigare för markägare att hantera otillåtna bosättningar. Lars Beckman säger att moderaterna redan då tyckte att den nya lagen var tandlös.

– Nu ser vi ju att problemen inte upphörde med den nya lagen. Problemet återkommer år från år och invånare och markägare blir frustrerade över att frågan inte får en långsiktigt hållbar och effektiv lösning, säger Lars Beckman.

Nu förväntar han sig svar från Morgan Johansson i interpellationsdebatten på fredag. Får han inte nöjaktiga svar då kommer hans parti att driva frågan i civilutskottet. Bland annat ser Lars Beckman en möjlighet i att ge polisen rätt att direkt avvisa människor från läger och lagföra dem om de varit där längre än vad allemansrätten tillåter.

Gävleborg är ett av de län i landet som är värst drabbat av otillåtna bosättningar. Det handlar uteslutande om oorganiserade bärplockarläger. När bosättarna så småningom lämnar platsen har de så gott som alltid lämnat kvar mängder med skräp vilket även omfattar skrotbilar. Enligt senast tillgängliga statistik från Kronofogden gjordes 98 ansökningar om särskild handräckning 2018. 50 av ansökningarna gällde Stockholm, men därefter kom Gävleborg med 11 ansökningar och då gällde fem av dem Söderhamn.

I Söderhamn har det startats en Facebookgrupp "Nedskräpningen i våra skogar - biprodukten av bärsäsongen". Gruppen har nu över 3 000 medlemmar och initiativtagare är Therese Pettersson och Jens Löf.

– När jag första gången kom till ett bärplockarläger möttes jag av en bild som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det var skrotbilar, det var skräp, det fanns slängda blöjor som tydde på att det fanns små barn i lägret, säger Therese Pettersson.

Facebookgruppen startades med syfte att skapa opinion och att få politiker och myndigheter att förstå att någonting måste göras, inte med syfte att jaga bärplockare som redan är svårt utsatta människor.

– Vi ska betala 7 kronor för en plastkasse för att minska på sopberget. Men så kan det få se ut så här, i ett läger hade 17 skrotbilar lämnats kvar, säger Therese Pettersson.

Sedan hon började engagera sig har hon inte bara idkat opinionsarbete, hon har också läst på. Hon tror att markägare avstår från att begära avhysning eftersom de tror att de måste betala för uppstädningen av området. Dessutom är det inte så stor vits med att få människor avhysta om de bara flyttar till andra sidan vägen och proceduren måste göras om igen.

– Men när det gäller uppstädningen så måste kommunen enligt Miljöbalken, det finns en prejudicerande dom på det, städa upp när nerskräpningen skett utan att markägare gett tillåtelse till ett läger på sin mark, säger Therese Pettersson.

LÄS MER: Bybor plockade fem säckar med burkar

LÄS MER: Nya EU-direktiv försvårar för grönsaks- och bärbranschen