Behov av lövmassaved ökar efter satsning

SCA investerar 196 miljoner kronor på att öka produktionen av White-top kraftliner, förpackningspapper med vit yta, i Munksunds pappersbruk i Piteå.

Mer lövmassaved kommer att behövas i Piteå efter investering i Munksunds bruk.
Mer lövmassaved kommer att behövas i Piteå efter investering i Munksunds bruk.

Genom investeringen ska bland annat flödena av löv- och barrmassaved separeras. Brukets användning av barrmassaved kommer att minska och behovet av lövmassaved öka.

Separerade flöden

Investeringen sker dels i renseriet, där massaveden barkas. Brukets flöden av löv- och barrmassaved kommer att separeras och genom flera insatser kommer brukets kapacitet att producera lövmassa att ökas. På sikt kommer Munksunds användning av barrmassaved minska och behovet av lövmassaved öka.

- Det här är ett viktigt steg i vår utveckling mot mer förädlade produkter i Munksunds pappersbruk, säger Mats Nordlander, SCAs affärsområdeschef Papper i ett pressmeddelande.

– Efterfrågan ökar på vitt förpackningspapper med förstklassiga tryckegenskaper. Med den här investeringen ökar vi produktionen av högförädlade produkter i Munksund och vi kan optimera produktionen av kraftliner i pappersbruket i Obbola utanför Umeå. På det sättet stärker vi båda pappersbrukens konkurrenskraft.

Samma antal arbetstillfällen

Investeringen kommer att vara genomförd våren 2019 och brukets kapacitet att producera materialet kommer då ha ökat från 150000 till 200000 ton per år. Den totala produktionskapaciteten ökar dock inte, och inte heller antalet anställda.