Bekämpningen av barkborren måste upp på högre nivå

Bekämpningen av granbarkborren måste upp på en helt ny nivå. Här krävs det nytänkande och forskningsresurser, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Knut Persson.
Knut Persson. FOTO: ROLF SEGERSTEDT/ ANN LINDÉN

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogsstyrelsen bedömer att granbarkborren kommer att göra minst lika stora skador i år som förra året. Då förstördes 3-4 miljoner kubikmeter skog, vilket betyder att miljardbelopp gått förlorade två år i rad.

Hur stora skador granbarkborren gör beror till stor del på vädret under sommaren. Förra årets extremt torra och varma väder gjorde att borren förökade sig snabbt och hade även årets sommar blivit ovanligt torr och varm hade skadorna ökat rejält. Nu fick vi en ganska normal sommar och det räckte för att skadorna skulle bli minst lika stora som i fjor.

Framtidsutsikterna är tyvärr ganska dystra, det verkar sannolikt som att vi under ett antal år framåt kommer att få skador ungefär på den här nivån. Skadorna blir större varma år och lite mindre om sommaren blir sval och blöt, men för att de långsiktigt ska minska krävs det en riktigt kall och regnig sommar.

Skogsstyrelsen och skogsägarföreningarna har varit aktiva och uppmanat skogsägarna att bevaka sina skogar och ta ut skadade träd. Det är gott och väl, men kommer inte att räcka för att få bukt med problemen. Även erfarna skogsägare kan ha svårt att bedöma om ett träd är angripet, hur ska då de som inte har erfarenhet och bor långt från skogen kunna göra det?

Om allting bara rullar på som tidigare kommer skogsägarna att fortsätta att förlora miljardbelopp. Det krävs nytänkande och att forskningsresurser sätts in för att göra bekämpningen mer effektiv.

Skogsstyrelsen presenterade i förra veckan ett projekt med drönare utrustade med specialkameror som kan bedöma om ett träd är stressat. Slutresultatet är en karta som kan vara till stor hjälp när skogsägare letar efter skador.

Men det känns ändå som bekämpningen av granbarkborren befinner sig på ett ganska primitivt stadium som borde gå att utveckla. Går det till exempel inte att utveckla tekniken med feromonfällor så att de blir mer effektiva? Det borde inte vara omöjligt att skogsägare åläggs att delta för att man ska komma upp till de stora arealer som krävs. Finns det tillräckligt med forskning om granbarkborren – kanske finns det en svag punkt i livscykeln som det går att utnyttja?

Att uppmana skogsägare att ta ut skadade träd räcker inte när miljardbelopp står på spel. Bekämpningen måste upp på en helt ny nivå.

Knut Persson,

red@landskogsbruk.se