Bergs kommun säger nej till gruvbrytning

Bergs kommun säger nej till ett kanadensiskt bolag som vill bryta vanadin i Oviken. ”Att låta miljöfarliga tungmetaller förorena jordbruksmark och dricksvattentäkter rimmar illa med kommunens strävan mot en god livsmiljö”, säger Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande.

Grundämnet vanadin upptäcktes av den spansk-mexikanske vetenskapsmannen Andrés Manuel del Río 1801. Kemisten och geologen Nils Gabriel Sefström återupptäckte ämnet 1831 då han hittade det i stångjärn framställt ur malm från Tabergsgruvan i Småland. Han uppkallade ämnet efter gudinnan Vanadis.
Grundämnet vanadin upptäcktes av den spansk-mexikanske vetenskapsmannen Andrés Manuel del Río 1801. Kemisten och geologen Nils Gabriel Sefström återupptäckte ämnet 1831 då han hittade det i stångjärn framställt ur malm från Tabergsgruvan i Småland. Han uppkallade ämnet efter gudinnan Vanadis. FOTO: MOSTPHOTOS

Det kanadensiska gruvbolaget EU Energy Corporation har ansökt om att få bryta vanadin i ett dagbrott i Oviken i Jämtland. Men en enig kommunstyrelse säger nej till planerna, skriver SVT Jämtland.

”Rimmar illa”

– Att låta miljöfarliga tungmetaller förorena både jordbruksmark och dricksvattentäkter rimmar väldigt illa med kommunens strävan mot en god livsmiljö för alla i kommunen, med bland annat god tillgång till rent dricksvatten och möjligheter till hållbar, ekologisk och lokal livsmedelsproduktion i framtiden, säger Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun, i ett pressmeddelande.

I yttrandet skriver kommunstyrelsen att kommunen borde ha rätt att stoppa vanadinbrytning, precis som man har när det gäller uranbrytning.

Vill ändra minerallag

Vanadin är ett mjukt, metalliskt grundämne och används främst i hårda legeringar i verktyg. Det används även i stora flödesbatterier och priset på metallen har stigit explosionsartat.

Flera utländska bolag letar efter vanadin på svensk mark, bland på Österlen i Skåne. I slutet av förra året krävde därför region Skåne en ändring av minerallagen. Regionen vill att mineralletning inte ska få väga tyngre än markägarnas intressen.

LÄS MER: LRF: ”Mineralbrytningen hotar svensk matproduktion”