Bergs Timber ökar vinsten

Bergs Timber ökar både vinst och omsättning under det senaste kvartalet.

Bergs Timber redovisade nyligen resultatet för sitt tredje bokslutskvartal, som avslutades den 31 maj.

Bolaget gör en vinst efter skatt på 42,8 miljoner kronor, att jämföra med 18,1 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Vinsten per aktie steg till 0,21 kronor (0,9).

Ökad omsättning

Rörelseresultatet uppgick till 56,4 miljoner kronor (22). Bolaget redovisar en vinstmarginal på 12,7 procent, att jämföra med 8,9 procent under motsvarande period i fjol.

Omsättningen steg med 32 procent, till 1,2 miljarder kronor. I resultatet ingår förvärvet av Norviks verksamheteter i Baltikum och Storbritannien, från den 15 maj.

"Den ökade nettoomsättningen beror på genomförda förvärv samt förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter", skriver Peter Nilsson, VD för Bergs Timber i en skriftlig kommentar till rapporten.

Investeringarna ökar

Produktionen av sågade trävaror uppgick i Sverige till 400 000 kubikmeter, en ökning med 38 000, jämfört med motsvarande period i fjol.

Bolaget har under perioden ökat investeringarna i materiella tillgångar från 22,5 miljoner kronor till 44,8 miljoner kronor, framför allt genom en ny biobränslepanna i Mörlunda och moderniseringen av såglinjen i Vimmerby.

Inför den kommande perioden spår Bergs Timber en fortsatt stabil utveckling med fortsatt stigande priser och ett bra kapacitetsnutnyttjande.

LÄS OCKSÅ: Bergs Timber får ny operativ chef