Bergs Timber tappar i både volym och marginal

Delårsrapporten för träföretaget visar en tydligt minskad omsättning. Lägre försäljningsvolymer och sämre marginal för sågverk ligger bakom tappet.

Peter Nilsson, VD Bergs Timber.
Peter Nilsson, VD Bergs Timber. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Nettoomsättningen sjunker för det tredje kvartalet till 721 miljoner kronor jämfört med förra årets 805 miljoner.

Prisnedgångar på sågade och hyvlade trävaror, skador av granbarkborre och höga avverkningsvolymer är utmaningar som Bergs Timbers VD, Peter Nilsson, nämner i sin kommentar till rapporten.

Även Brexit påverkar på den engelska marknaden.

"Lagren är relativt höga och vi har, som tidigare meddelats, beslutat att minska produktionen under vintern.", skriver Peter Nilsson.

Till kvartal fyra förväntas lägre pris på timmer delvis väga upp låga försäljningspriser. Man ser också tecken på en sjunkande produktionstakt generellt, vilket kan förbättra marknadsläget.

Dags att förvalta förvärv

Efter en tid av expansion och stora investeringar går koncernen in i konsolideringsfas.

Det görs förändringar i flera av koncernens verksamheter. Den engelska verksamheten har ny ledning och båtfrakten kommer inte längre att skötas med eget fartyg. Ett av två sågverk i Lettland stängdes i oktober och det kvarvarande integreras med koncernens lettiska förädlingsbolag.

Pelletstillverkningen i nya fabriken på nyförvärvade Fågelfors hyvleri förväntas vara uppe i full kapacitet under 2020.

Ser styrka i bredd

Koncernen har en bred bas, med sågverk, hyvlerier, pellets, förädlade trävaror för bygg och trädgård, hus, och logistikverksamhet. Det ser man som en styrka på en troligen fortsatt osäker marknad.

För hela delårsperioden ökar nettoomsättningen till 2 519 (1 883) miljoner kronor. Ökningen förklaras av företagets förvärv i Baltikum och England våren 2018.