Betodlare får inte dispens för växtskyddsmedel

Svenska betodlare får inte använda växtskyddsmedlet Gaucho för att skydda sina grödor, enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Medlet är ett av de giftigaste på marknaden och anses ligga bakom bidöden på många håll i världen.

Betodlare får inte använda utsäde behandlat med växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.
Betodlare får inte använda utsäde behandlat med växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. FOTO: ANN LINDÉN

Kemikalieinspektionen beslutade i december förra året att ge nöddispens för betodlarna att använda det förbjudna medlet Gaucho WS 70. Men domstolen upphäver nu beslutet, då den anser att det inte funnits förutsättningar för att ge dispensen.

Tittat på risk

Rätten har bland annat tittat på risken för skador på bin och andra pollinerande insekter, och om det finns andra rimliga sätt att minska skördebortfallet. Den försiktighetsprincip som råder inom miljörätten har också haft betydelse.

Anses ligga bakom bidöd

Växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 innehåller neonikotinoider, som anses ligga bakom den kraftiga minskningen av bin och andra pollinerande insekter i många länder.

Kritik mot dispens

Dispensen väckte stark kritik och överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen (SNF). Mark- och miljödomstolen beslutade redan i slutet av februari att tillfälligt stoppa dispensen i väntan på dom.

Läs mer: Fortsatt stopp för Gauchodispens

Nya resultat om neonikotinoider och bin

Sockerbetesodlare får dispens för betat utsäde