Betongstaden Skövde blir trästad

Skövde bygger just nu kanske Europas största sammanhängande bostadsområde med flervåningshus i trä. När bostadsområdet Frostaliden är klart 2020 kommer det att finnas 369 lägenheter i de höga husen.

Betongstaden blir trästad. Leif Walterum, före detta kommunalråd i Skövde, och David Larsson, Jättadalen, är nöjda med resultatet
Betongstaden blir trästad. Leif Walterum, före detta kommunalråd i Skövde, och David Larsson, Jättadalen, är nöjda med resultatet FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det är inte utan stolthet som före detta kommunalrådet Leif Walterum, och en gång i tiden LRF Ungdomens ordförande, berättar om hur Skövde gått från att vara en betongstad till att bli en betong- och trästad.

– Nu är det ingen politiker som ifrågasätter att vi bygger i trä och vi har också lyckats få riktig fart på byggandet. Vi har en mångfald av aktörer och byggherrar, säger Leif Walterum.

Argument för mer trä

Leif Walterum radar gärna upp argumenten för att bygga mer i trä: Det är bra för klimatet, det ger ökad förädling av den svenska skogen och det skapar arbetstillfällen på mindre orter.

– Fler borde ta efter Skövde och bygga mer i trä! LRF har drivit på vad gäller lokalproducerad mat i den offentliga verksamheten. Nästa steg borde vara att driva på vad gäller att använda trä när man bygger nya bostadsområden, säger Leif Walterum.

Läs mer: Fler trähus ska bidra till fossilfritt samhälle

[bild]

Trästomme krävs för tomtmark

Frostaliden är en stor byggarbetsplats. Det är en strid ström med fordon, hantverkare som kör in och ut, flyttlass som är på väg. Det är fyra olika bolag som bygger området. Förutsättningen för att få vara med och forma det nya bostadsområdet var att man byggde husen med trästomme.

– Det har varit en lång process där politiker och tjänstemän använt de politiska verktyg som finns för att kräva träbyggande, säger Leif Walterum.,

Massivträteknik

Brunnen Bostad, som har byggt 52 lägenheter har använt sig av massivträteknik, CLT, inspirerade av Österrike.

När de började bygga fanns inte materialet i Sverige. Men det gör det nu. Både Södra och Stora Enso har satsat på CLT, säger Leif Walterum.

Det lokala fastighetsbolaget Jättadalen har till exempel valt att ha stommen i trä, men ytskiktet är putsad betong.

Läs mer: Ett helt kvarter i trä när Stockholm växer

[bild]

Klimatsmart byggande

David Larsson, Jättadalen, gillar att bygga höga hus i trä. Just trä är inte nytt för honom. De har alltid byggt i trä, men inte så här högt.

– Det är ett klimatsmart byggande! Betong ska användas där det behövs. Men i många fall går det att byta betong mot trä, säger David Larsson.

Jättadalen har valt att använda så mycket trä som möjligt i konstruktionerna. Bärande konstruktioner och bjälklag är byggda av trä.

Lokala leverantörer

– Här på balkongerna har vi hellånga limträstolpar från Moelven. Vi försöker använda oss av så mycket lokala leverantörer som möjligt, säger David Larsson

Fördomarna finns mot att bygga i trä. En är att ljud skulle fortplantas mer mellan lägenheterna i ett trähus.

– Det är tystare än tyst i de här lägenheterna, säger Leif Walterum.

Tysta lägenheter

Vi besöker två lägenheter, den ena byggd av Jättadalen, den andra av Brunnen Bostad, där ingen har hunnit flytta in. Båda lägenheterna är tysta och inomhusklimatet känns varmt och vänligt. I den ena lägenheten finns det inte en enda tapet. Väggarna är klädda med trä som målats vit.

Läs mer: Larm om brandsäkerhet i höga trähus

[bild]

Ett annat argument mot att bygga större hus i trä är att det inte skulle vara lika säkert mot brand som ett som i huvudsak byggts av betong. Men i Skövde hänvisar man till att inget visar att det skulle vara en ökad brandrisk i flervåningshus i trä.

Många lärdomar dras

Många lärdomar kan dras av trähusbyggande. En lärdom som man dragit i Skövde är att man i planeringsarbetet ska prata om våningar i stället för meter. Bjälklaget i ett trähus är tjockare än i ett betonghus och därmed blir ett trähus högre än ett betonghus med samma antal våningar.

– Jag skulle gärna bygga på samma sätt igen. Det finns ingen anledning att gå tillbaks till betong. Betong ska användas där det är det bästa materialet, säger Ulf Runmarker, Brunnen Bostad.

Läs mer: Allt fler bygger med trästomme

Miljötänk