Bidöd av små halter neonikotinoider

Även låga halter neonikotinoider försämrar fortplantningsförmågan hos både vilda bin och honungsbin. Det visar en ny omfattande studie som i dag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

FOTO: OLIVER FÖRSTNER

Fältförsöken, som har genomförts på 33 platser i Storbritannien, Ungern och Tyskland, bekräftar slutsatserna i den svenska studie från 2015 som visade att neonikotinoider försämrar bins förmåga att fortplanta sig. Den nya studien visar även att reproduktionen bland både vilda bin och honungsbin påverkas negativt av lägre halter än vad som tidigare varit känt.

Samtidigt verkade inte de tyska honungsbina påverkas av neonikotinoider, något forskarna menar bland annat kan bero på att vildblommor i närheten har gjort honungsbina mer motståndskraftiga.

– Vi lär oss igen: Det är komplicerat, säger forskaren Tjeerd Blacquière till Science.

LÄS MER: Permanent förbud mot neonikotinoider på gång

I Ungern hade antalet honungsbin minskat med i genomsnitt 24 procent – när oljeväxter i närheten hade behandlats med neonikotinoiden clothianidin året innan. I Storbritannien var resultaten liknande.

Vilda bin påverkas mer av neonikotinoider än honungsbin.

Studien visar också att rester av neonikotinoider kan finnas kvar i naturen betydligt längre än man trott – och kan tas upp av andra växter än de grödor som behandlats – vilket är en ytterligare anledning till oro. Detta visar även en separat studie som gjorts i Kanada.

Neonikotinoider finns bland annat i betningsmedel till vårraps.

LÄS MER: Förbud kan slå hårt mot svenska sockerodlare

LÄS MER: Frankrike förbjuder neonikotinoider