Billerud Korsnäs drabbas av vedbristen

Billerud Korsnäs gör en förlust för andra kvartalet på 174 miljoner kronor. Vedbrist och underhållsstopp är två orsaker till förlusten.

FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Rörelseförlusten på 174 miljoner kronor beror på uppstartsproblem efter planerade underhållsstopp, samt vedbrist kombinerat med konstnadsinflationen. Därmed hamnar rörelsemarginalen på minus 3 procent. Det kan jämföras med analytikernas prognos på ett rörelseresultat på 34,1 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 0,6 procent, enligt SME Direkt. Resultatet före skatt uppgår till minus 220 miljoner under andra kvartalet, betydligt mer än analytikernas förväntningar på en förlust efter skatt på 21,8 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omsättningen uppgår till 5,898 miljarder kronor, en ökning med 5 procent, delvis som en följd av ökade lokala försäljningspriser.

Har slagit produktionsrekord

Trots förlusten har bolaget slagit produktionsrekord i fyra av sina anläggningar. Bolaget räknar med fortsatt stark efterfrågan som driver högre priser och genomför strategiska investeringar enligt plan. Nyligen reserverade Billerud Korsnäs 450 miljoner kronor för att förbättra effektiviteten i produktionen, samt för att förbättra arbetsmiljön vid företagets bruk, varav 200 miljoner kronor påverkar företagets kassaflöden under en treårsperiod. Det handlar bland annat om rivning av gamla byggnader, samt saneringsarbete. Även denna reservering tyngde resultatet under andra kvartalet.

LÄS OCKSÅ: Billerud Korsnäs ska bli effektivare