Billerud Korsnäs går i mål med miljardaffär

Skogskoncernen Billerud Korsnäs köper Bergvik Skog Öst AB, med cirka 350 000 hektar skogsmark. Prislappen hamnar på 6,4 miljarder på skuldfri basis, efter avdrag för latent skatt, enligt ett pressmeddelande från Billerud Korsnäs.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Billerud Korsnäs gjorde redan i november 2017 en avsiktsförklaring om att köpa tillgångarna.

"Vårt förvärv av Bergvik Skog Öst är en viktig del i att långsiktigt säkerställa ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde och därmed har vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit i att nå Billerud Korsnäs fulla potential", skriver Petra Einarsson, Billerud Korsnäs koncernchef, i en kommentar.

Ta in fler

Hon tillägger att nästa steg blir att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i bolagets skogstillgångar.

FOTO: BILLERUD KORSNÄS/HANDOUT

Billerud Korsnäs har även träffat avtal om att överlåta sina 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB till Stora Enso.

Transaktionerna, som Billerud räknar med ska kunna slutföras under första halvåret 2019, villkoras av grönt ljus från Konkurrensverket.