Biodlarna vill skärpa märkningsreglerna

Skärpta regler för märkning krävs för att få bukt med fusket, anser svenska biodlare. Syntetiskt framställd bluffhonung från Kina är ett växande hot mot den äkta varan och mot EUs biodlare.

Bedragarna har blivit alltmer sofistikerade. Ungerska biodlare har låtit analysera kinesisk honung, som visade sig vara en artificiellt designad produkt som tillförts beståndsdelar som får den att likna vanlig honung, trots att den bestod mest av sockerlösning.

undefined

Därmed passerar den falska varan lättare under kontrollanternas radar.

– Det finns ett antal länder som är kända för sin förfalskade honung. USA har till exempel bannlyst Kina som leverantör, säger Thomas Dahl, på Biodlingsföretagarna.

Kina ökat exporten

En granskning av statistiken visar att Kina har ökat sin export av honung trots att bistammen inte har ökat. Det är en indikation på att den syntetiskt framställda honungsimitationen sprids till Kinas kunder.

De märkningsregler som redan gäller för den honung som säljs i EU säger att ursprungslandet ska anges. Men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller mer än ett land utanför EU, så får denna uppgift ersättas med mer övergripande beteckningar. Antingen ska man ange att det rör sig om blandningar av honung från EU, eller att det är blandningar av EU-honung och honung som kommer utanför EU.

Alla länder måste anges

Den regeln gör det möjligt att blanda 99 procent kinesisk honung med bara 1 procent EU-honung, och på så sätt vilseleda konsumenten, påpekar Thomas Dahl.

Istället vill Biodlingsföretagarna se märkningsregler för blandad honung som detaljerat anger ursprungsländerna i fallande skala. Om en honungsmix som säljs i Sverige innehåller 30 procent honung från Ukraina, 50 procent kinesisk och 20 procent argentinsk honung, då ska länderna anges på burken i den ordningen, understryker Thomas Dahl.