Bioolja tillverkas i kraftvärmeverk

Biobaserad olja utvinns i samband med kraftvärmeproduktion. Det sker i ett nytt projekt hos den finska energikoncernen Fortum. Målet är att bioolja ska ersätta fossil eldningsolja, men på sikt också diesel och fossila oljor som insatsvara i kemikalieindustrin.

Den finska energijätten Fortum börjar tillverka bioolja som ska ersätta fossil eldningsolja, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Produktionen sker genom pyrolys (torrdestillation) av i första hand skogsflis och processen integreras i kraftvärmeproduktionen. En första anläggning förläggs till Joensuu i norra Karelen.

På längre sikt har Fortum målsättningen att producera bioolja i alla sina kraftvärmeverk där det är möjligt, bland annat i Sverige. Enligt bolaget kan biooljan i framtiden även ersätta fossil olja som råvara till exempelvis kemikalier och drivmedel.