Blocken överens om ökad naturturism

Naturturismen har potential att öka i skogen och nyckelbiotopsbegreppet kanske borde ses över. Det var två frågor där riksdagsledamöter kunde mötas över blockgränserna när skogspolitik diskuterades på Skogens höstexkursion.

En av omröstningarna under onsdagens två politikerutfrågningar. Från vänster: Eskil Erlandsson (C), Isak From (S), Birger Lahti (V), Magnus Oscarsson (KD), Stina Bergström (MP), Lars Tysklind (L), Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Runar Filper (SD).
En av omröstningarna under onsdagens två politikerutfrågningar. Från vänster: Eskil Erlandsson (C), Isak From (S), Birger Lahti (V), Magnus Oscarsson (KD), Stina Bergström (MP), Lars Tysklind (L), Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Runar Filper (SD). FOTO: ÅSA NILSSON

På föreningen Skogens höstexkursion i skogarna runt Skövde är politiker från alla åtta riksdagspartier på plats för diskussioner. Nytt i år är att också publiken kan vara med och tycka i diskussionsämnena som diskuteras genom digitala omröstningar via sina mobiltelefoner. Riksdagsledamöterna däremot röstar analogt via gröna och röda papperslappar.

”Ryms mer i verksamheten”

På frågan "Är trycket från friluftsliv och turism för stort i skogen?" svarade 17 procent av exkursionens deltagare ja. Politikerna svarade alla nej, även om Liberalernas Lars Tysklind visade upp både röd och grön lapp.

– Jag tycker faktiskt om naturturismen att man skulle kunna tjäna mer pengar på att utnyttja den mer, sade Eskil Erlandsson (C).

– Där är vi helt överens. Det ryms mycket mer verksamhet i skogen utan att störa skogsbruket, sade Isak From (S).

– Jag tycker att vi ska värdera andra ekosystemtjänster än virkesuttag mer. Det borde vara så, men är det inte alltid, sade Stina Bergström (MP) och gav som exempel på intressekonflikt att vandringsleder kan vara obrukbara efter en avverkning.

Hänger på begreppet nyckelbiotoper

Frågan om regeringens höjda anslag till skydd av skog, och om det räcker för att ersätta skogsägare nu när en ny nyckelbiotopsinventering ska göras, diskuterades också.

Västerpartiets Birger Lahti fick applåder när han påpekade att om en skogsägare i nordvästra Sverige kan få hälften av sin skog nyckelbiotopsklassad så kanske det inte är ersättningen man ska titta på, utan begreppet nyckelbiotoper.

– Nu händer det ovanliga att en moderat håller med en vänsterpartist, replikerade Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

På exkursionens dag två i Tibro ska politikerna i dag frågas ut om skogsbrukets framtid.

LÄS MER: Skogskonferens lockar många deltagare