Blommande träda blir ekologisk fokusareal

Blommande träda blir en ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Syftet med åtgärden är att förbättra situationen för bin, humlor och andra pollinerare.

Solros är ett exempel på växter som får sås på en blommande träda.
Solros är ett exempel på växter som får sås på en blommande träda. FOTO: ISTOCK

Den 1 mars beslutade regeringen att införa blommande träda som ekologisk fokusareal, från i år.

- För de lantbrukare som har möjlighet att anlägga en blommande träda redan i år, så är det här ytterligare ett sätt att uppfylla kravet på ekologiska fokusarealer, säger Camilla Callman, chef på stödregelenheten på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

– Men vi är medvetna om att beslutet om blommande träda kommer sent och att många lantbrukare redan har planerat för sina ekologiska fokusarealer i år, fortsätter hon.

Lista över växter

Möjligheten införs således efter att SAM-ansökan för 2018 har öppnat. Beslutet fattades av regeringen efter att EU öppnade upp för trädor av den här typen. De växter som sås ska finnas på Jordbruksverkets lista över godkända växter, primärt pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar, se nedan.

Här är växterna som får sås på en blommande träda

Ettåriga grödor: honungsört, oljerättika, solros, vitsenap, fodervicker, luddvicker, bovete, blodklöver, perserklöver/persisk klöver/doftklöver, subklöver/grävklöver, foderlupin gurkört och ringblomma.

Tvååriga grödor: blåeld, samt sötväppling (gul och vit).

Fleråriga grödor: alsikeklöver (får inte sås i renbestånd), rödklöver (får inte sås i renbestånd),vitklöver (får inte sås i renbestånd), lusern (flera arter), käringtand, cikoria, kummin, esparsett, fodergetruta/getärt, getväppling, gulvial, rödklint, väddklint, prästkrage och åkervädd.

Källa: Jordbruksverket

LÄS OCKSÅ: Bättre stödsystem kan stoppa insektsdöden