Bra stöd ska ge företagsidén vingar

En bra företagsidé är första steget, men det ligger mycket jobb bakom framgångsrika småföretag. Samarbeten kan göra resan kortare och med bra nätverk kan man dra nytta av varandras kontakter och erfarenheter.

Årets företagare i programmet.
Årets företagare i programmet. FOTO: FOREST BUSINESS ACCELERATOR

Den med idéer som kan intressera en viss bransch, kan ibland få stöd av stora aktörer som hoppas på gynnsam utveckling.

Projektet Forest business accelerator är ett företagsutvecklingsprogram för entreprenörer med inriktning på innovation för skogsbranschen.

”Enorm bredd på företagen”

Det drivs som ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum (dotterbolag till Rise) och BizMaker och nu är årets företagare på god väg.

– Vi har en enorm bredd på företagen. Det är tredje året vi kör det här programmet, och vi har inte haft två företag inom samma område än, säger projektledaren Monica Vestberg på Bizmaker.

Programmet vänder sig till företag med innovationer som ger värde inom skogsnäringen och som kommit en bit på vägen. De som redan lanserat sin produkt/tjänst, eller som kan lansera inom åtta månader.

Tillgång till teknisk expertis

Det kan till exempel handla om att man har sin produkt på den svenska marknaden, men vill ta nästa steg och nå ut internationellt.

– När vi möter företagarna så är de redan mycket duktiga entreprenörer. Här får de möjlighet att verifiera sin produkt i förhållande till marknad och industri, det är ju i helheten som det ska fungera.

Genom samarbetsföretagens olika specialområden får deltagarna tillgång till allt från teknisk expertis till testanläggningar.

– Bizmaker hjälper till exempel till med affärsmodellering, patent och patentfrågor, juridiska frågor och avtal samt hållbarhetsfrågor. I dag är det mycket hållbarhet i alla led. Det som är en rest i det ena företaget kan vara en tillgång i det andra.

Hjälp att hitta nya marknader

Varje deltagande företag har en individuell plan och individuella mål.

– De får ett visst antal garanterade möten med programmets samarbetspartners för att komma vidare mot sina mål. Vi bygger en företags- och målspecifik gruppkonstellation för varje deltagare.

Inom programmet kan företagarna även få hjälp att hitta nya marknader.

– Många av våra rådgivare arbetar i flera branscher och kan därför se liknande processer och nya användningsområden i verksamheter med liknande behov.

FAKTA: Deltagare 2019

BioCompost - förädlar organiskt avfall

Calejo Industrial Intelligence - verktyg för industiprocesser

Cinis Fertilizer - omvandling av aska till gödsel

PlantVation - automatiserat odlingssystem

Prediktera - kemisk bildanalys för innehåll och kvantitet

Vem kan söka?

För att söka till programmet ska företaget:

- Vara kunskapsintensivt

- Ha som målsättning att kommersialisera sin innovation.

- Ha som målsättning att skapa värde relaterat till skog, skogsindustri eller skogsråvara.

- Ha produkt/tjänst som redan är, eller står mycket nära marknadsintroduktion.

- Ha en innovation med tillväxtpotential som är skalbar på internationell marknad.

- Kunna satsa minst 40 timmar per vecka på affärsutveckling inom programmet.