Branden närmar sig Rörbo Lantbruk

Elden kommer allt närmare Rörbo Lantbruk utanför Sala. Hästarna är redan evakuerade och boskapsvagnar står redo om också korna måste fraktas i väg.

FOTO: JENNIE PREIHOLT

– Hästarna är evakuerade sedan i går och befinner sig i Västerås. Med korna avvaktar vi, de betar i en våtmark nära sjön på behörigt avstånd från skogen. Korna är lugna och bryr sig inte om att helikoptrarna som viner över dem. Hästarna är mer flyktbenägna och har föl så jag ville inte släppa ut dem i betesmarken, säger Jennie Preiholt till Land Lantbruk på tisdagsförmiddagen.

”Branden kryper närmare”

Hon äger och brukar Rörbo Lantbruk intill Rörbosjön strax väster om Sala i Västmanland. I området härjade den katastrofala så kallade Salabranden 2014. Nu är alltså olyckan framme igen och en ny brand har brutit ut i Sveaskogs ekopark Öjesjöbrännan, som gränsar till Rörbo Lantbruks skogsmark.

Vattenbombande helikoptrar går i skytteltrafik mellan det brandhärjade skogsområdet och Rörbosjön, berättar Jennie Preiholt.

Rökmolnen syns tydligt från gården, men än så länge har branden inte nått ägorna.
Rökmolnen syns tydligt från gården, men än så länge har branden inte nått ägorna. FOTO: JIM ERIKSSON

Om hennes egen skog brinner vet hon inte, men konstaterar att tiden det tar för helikoptrarna att hämta vatten och återvända till sjön efter en släckningsräd blir allt kortare.

– Det tog 2.30 minuter i går, i dag är tiden ner i 2.10. Branden kryper alltså närmare, säger Jennie Preiholt, som får bedöma om branden når hennes skog genom att försöka lokalisera rökmoln och var helikoptrarna släcker. Att ge sig ut i skogen och titta med egna ögon är för riskabelt.

Jennie Preiholt med Rörbosjön i bakgrunden. I sjön hämtar helikoptrarna vatten i släckningsarbetet.
Jennie Preiholt med Rörbosjön i bakgrunden. I sjön hämtar helikoptrarna vatten i släckningsarbetet. FOTO: JIM ERIKSSON

”Viktigast att vi själva och djuren klarar oss”

– Nej, vi går inte ut i skogen, det vore jättekorkat. Men om det brinner i skogen eller inte är mindre viktigt nu. Det viktigaste är att se till att vi själva och djuren klarar oss, säger hon.

Krismedvetenhet råder alltså. Runt föräldrarnas hus en bit bort har Räddningstjänsten förberett med framdragna vattenslangar. Och vid husen står personbilar vända år rätt håll, packade med det nödvändigaste. Allt för att snabbt kunna sätta sig i säkerhet om krisen skulle bli ett faktum.

Här evakueras hästarna undan branden.
Här evakueras hästarna undan branden. FOTO: JENNIE PREIHOLT

– Polisen har tagit uppgifter av oss om vilka som bor var och hur många vi är, så att de har koll om alla behöver evakueras. Men ännu är det ingen fara, säger Jennie Preiholt.