Bränder och insekter drabbar skogsägare i Kanada

För andra året i rad drabbas delstaten British Colombia i Kanada av stora skogsbränder samtidigt som insektsangreppen slår allt hårdare mot skogsbruket. Skogsmästaren Jan Hedberg är på plats i de katastrofdrabbade områdena och ger sin bild av läget.

Helikopter bekämpar bränder i närheten av Port Alice i norra delarna av Vancouver Island i delstaten British Columbia.
Helikopter bekämpar bränder i närheten av Port Alice i norra delarna av Vancouver Island i delstaten British Columbia. FOTO: BILDBYRÅN IBL

Jan Hedberg är skogsmästare och biolog och just nu på resa genom British Colombia som för andra året i rad kämpar mot omfattande skogsbränder till följd av torka.

Förra året upplevde man den värsta brandsäsongen i delstatens historia och trots att det bara är augusti ser 2018 ut att bli det näst värsta året sedan man började föra statistik 1950.

– Man får en annan dimension när man är här borta för det är så stora arealer som brinner. Det går inte jämföra med de bränder vi haft i Sverige, säger Jan Hedberg.

Nästan 630 000 hektar i brand

Hittills i år har nästan 630 000 hektar brunnit i British Columbia enligt kanadensisk media och under tisdagen rapporteras att det finns omkring 550 aktiva bränder varav ett 50-tal är omfattande. Minst tretusen personer har evakuerats och 140 byggnader har förstörts i bränderna.

En majoritet av bränderna i British Colombia uppges på olika sätt ha orsakats av människor. Men en del bränder har också uppstått på grund av blixtnedslag i de torra markerna.

Röken ligger som ett tjockt täcke över Vancouver.
Röken ligger som ett tjockt täcke över Vancouver. FOTO: BILDBYRÅN IBL

Gatlyktorna tänds vid 15-tiden

Även om de brinnande områdena är avspärrade och inte går att komma så nära berättar Jan Hedberg att man märker bränderna genom röken. Den ligger som ett tjockt täcke över stora delar av delstaten och har till och med spridit sig över Atlanten till Irland.

– Man hör många som hostar. På kvällen när man ska gå och lägga sig så känner man att det sticker i ögonen. Det är väldigt frän luft och man känner att det sätter sig i kläderna. Utomhus tänder de gatlyktorna vid 15-tiden för att det är så mörkt av alla rök och många köper luftreningsfilter för att få ren luft inomhus, säger Jan Hedberg.

Röken från bränderna färgar augustisolen över Vancouver röd.
Röken från bränderna färgar augustisolen över Vancouver röd. FOTO: BILDBYRÅN IBL

Många skrämda av omfattningen

Jan Hedberg reser i de branddrabbade områdena från Calgary i Alberta och öster ut, genom British Colombia till Vancouver Island på västkusten. Under resan har han mött både skogsägare, evakuerade och myndigheter.

– Vi har mött ett par kvinnor som evakuerats från sina hem. De berättade att de aldrig varit med om något liknande tidigare. Det som många säger är att det skrämmande för att det är så väldigt mycket som brinner.

Brandmän från hela världen

Jan Hedberg berättar att myndigheterna just nu har 3 gånger så mycket personal som jobbar med att hindra bränderna jämfört med vad de vanligtvis har. Totalt arbetar över 3000 personer med att stoppa bränderna och personal från hela landet har kallats in. Dessutom har brandmän från både Australien, Mexico och Nya Zeeland kommit till Kanada för att hjälpa till i släckningsarbetet.

Sverige har mycket att lära

Jan Hedberg tycker att Sverige skulle kunna lära sig mycket av Kanada.

– Man ska vara ödmjuk för att man har lång erfarenhet i Canada. MSB skulle mycket väl kunna komma och utbilda sig och lära sig mer om hur man jobba här.

Det han sett hittills är bland annat att man har en väldigt god beredskap och väldigt stora resurser av utrustning som exempelvis helikoptrar. Han berättar också att en strategi man använder för att nå de allra mest svåråtkomliga brinnande områdena är att man skickar in brandmän från luften som med fallskärm hoppar ner i områdena för att bekämpa bränderna.

Dubbla katastrofer för skogsägare

För skogsägarna är det dock inte bara bränderna som är en katastrof. Flera år i rad har de kanadensiska skogarna drabbats av omfattande insektsangrepp.

– Det är två katastrofer som pågår parallellt. Dels är det fler bränder än normalt men man har också insektsangrepp som är som en pandemi på skogen. Totalt har man 18 miljoner hektar som drabbats av insektsangrepp i landet. Det kan jämföras med att i Sverige har vi 23 miljoner hektar skog totalt.

Förutom bränderna kämpar skogsägare också mot stora insektsangrepp på både tall och gran.
Förutom bränderna kämpar skogsägare också mot stora insektsangrepp på både tall och gran. FOTO: SHUTTERSTOCK/IBL

Nytt angrepp även på gran

Framför allt är det de varma höstarna de senaste åren som satt fart på angreppen. Främst är det tall som drabbats av Mountain pine beetle. Men de senaste två åren har man också sett att gran drabbats av angrepp från Spruce beetles.

– De finns i Alaska sen tidigare men har inte lett till skador, det har varit balanserade populationer, men de varmare höstarna har lett till att de blivit fler. Förra året omfattande skadorna från Spruce beetles 200 000 hektar men det är oklart hur stora skadorna varit i år, säger Jan Hedberg.

”Många små klockor som ringer”

Något Jan Hedberg tar med sig från Kanada är framför allt hur omfattande både bränderna och insektsangreppen är och att det kan leda till helt andra förutsättningar för skogsbruket i framtiden, i Kanada så väl som i Sverige.

– Vi mötte en skogsägare som är drabbad av bränderna. Han sa att han kände att han tagit för givet att man ska ha en jämn inkomst från skogsbruket. Men att man nu med både bränder och insektsangrepp har han börjar inse att naturen slår tillbaka och att man inte kan räkna med att man har en jämn avkastning på skogen, säger Jan Hedberg och nämner också att han känner att det är många små klockor som ringer om klimatförändringar.

FOTO: NASA