Bred spruta svajar mer

Ju bredare spruta desto större blir kraven på föraren att köra med omsorg. Det visar en ny Farmtest från Seges som jämför bomstabilliteten hos 24- och 36-metersbommar. Resultatet visar att man behöver tänka till på hur arealunderlaget ser ut när man väljer arbetsbredd och bomupphängning konstaterar Per Emgardsson i veckans teknikkrönika.

FOTO: AMAZONE

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nya lantbrukssprutor ska behandla allt fler hektar per år. Även om bomstabiliteten förbättrats radikalt det senaste tjoget år betyder högre fart ökad risk för avdrift, därför ökar arbetsbredderna.

En dansk Farmtest från Seges visar skillnaden i bomstabilitet mellan en 24- och en 36 metersbom. Två Amazone UX5200 Super-sprutor med L-bom fälld längsmed tanken fick köra ett fälttest. Farten var 8,5 km/tim och båda sprutorna saknade den nya SwingStop-dämpningen.

Risk för feldosering av sprutmedlet

Testen visar att 36-metersbommens spets i genomsnitt svajade 64 procent mer i vågrät led, maxutslaget blev hela 55 centimeter istället för 22. Vågrätt svaj betyder risk för både över- och underdosering av sprutmedlet. Svajet i lodled ökade ungefär lika mycket. När 36-metersmaskinen fördubblade farten till 12 km/tim ökade det vågräta maxsvajet en halv gång.

Per Emgardsson är teknikreporter på Land Lantbruk.
Per Emgardsson är teknikreporter på Land Lantbruk. FOTO: ANN LINDÉN

Slutsatsen blev att dåligt arronderade eller spåriga fält, där bommen utsätts för många accelerationer eller inbromsningar, alltid ställer stora krav på sprutföraren. Men med större arbetsbredd skärps kraven, trots förfinade bomupphängningar.