Brist på halm äventyrar djurhälsa och ekonomi

Den besvärliga hösten har orsakat halmbrist och svårigheter att sprida gödsel i norra Sverige. – Det finns risk att många lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt och i förlängningen må dåligt, säger Anders Drottja, krisberedskapsansvarig och samordnare för omsorgsarbetet på LRF.

Skördevädret har varit allt annat än bra i år och norra Sverige är hårt drabbat med stora otröskade spannmålsarealer. Förutom förlorad foderspannmål är det nu brist på halm i norra Sverige, i princip från Gävleborg och Dalarna och uppåt.

– Det ser rätt så knöligt ut för många att klara vintern. Många har djupströbäddar där det går åt mycket halm för att djuren ska ha en bra miljö under vintern och kunna hålla sig rena och torra, säger Anders Drottja.

Långa slaktköer

De som inte klarar att hålla djuren med tillräckligt med strö riskerar både att tappa i produktion och att inte leva upp till djurskyddslagen. Ett alternativ är att slakta ut djur, men just nu är möjligheterna till det också begränsade.

– Många skulle nog vilja krympa besättningarna om de hade möjlighet, men nu tycks det vara slaktköer på flera månader.

En del har skördat fuktig halm och plastat in den för att den inte ska ruttna. Men att strö med fuktig halm är inte optimalt, eftersom uppsugningsförmågan inte blir lika bra. Att köpa in halm är inte heller helt lätt.

– Det finns inga stor lager halm att hämta och ska man hämta halm som är väldigt skrymmande så blir det dyrt när man räknar med transportkostnaden.

Enligt Anders Drottja kanske det går att dryga ut halmen på vissa håll med torv, spån eller rörflen.

Har inte kunnat sprida gödsel

Ett annat problem är att många lantbrukare i norr har mycket gödsel som de inte har kunnat sprida på åkrarna. De tillfällen det har gått att köra har skörden prioriterats. Utanför så kallat nitratkänsligt område, vilket norra Sverige är, ska gödsel som sprids från den 1 december till den 28 februari brukas ned inom 12 timmar, vilket sällan är möjligt på grund av tjäle.

Även om det snart kan vara för sent arbetar LRF med att få kommunerna att snabbt hantera ansökningar om dispens från gödselspridningsreglerna.

– Alternativet till att sprida under dåliga förutsättningar nu kan bli att man tvingas sprida under ännu sämre förutsättningar längre fram, vilket naturligtvis är ännu värre, säger han.

Besvärlig situation

Sammantaget är det en besvärlig tid för lantbrukarna.