Bruksanvisning vattenhaltsmätare Agat

Vattenhaltsmätare med värmelampa mäter vattenhalten mycket bättre än snabbmätarna. Nackdelen är att lamporna är långsamma, och utan bruksanvisning kan de vara besvärliga att justera. Därför lägger vi ut en språkligt moderniserad bruksanvisning till en Agat X-14 köpt omkring 1960 från firma Jacoby i Solna. En senare version hette Agat X-17. Enligt uppgift fanns en konkurrentapparat med något enklare konstruktion.

1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan instrumentet sätts ihop eller används.

undefined

undefined

undefined