Bucht träffar EU-kommissionär om torkan

Landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) har begärt ett möte med EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan, för att prata om torkan, när EU:s jordbruksministrar möts i Bryssel måndagen som kommer. Vad det kan resultera i, och när, är mer oklart.

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

– Jag kommer att förklara hur illa det är i Sverige och föra en diskussion om krisstöd och förtida utbetalningar, säger Bucht i samband med en pressträff efter torsdagens regeringssammanträde.

Träffade LRF

I måndags höll Bucht en presskonferens med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, och Jordbruksverket för att beskriva vad som görs för att lindra effekterna av dåliga foderskördar och fortsatt torka. Bucht framhöll att han inte kan lova att EU-kommissionen går med på att öppna krisfonden, men själv anser han att argumenten för det är goda. Torkan har också gjort läget svårt i de baltiska länderna, i Finland, Polen och norra Tyskland.

Öppnade i fjol

Förra året öppnade kommissionen krisfonden för att stötta finska jordbrukares skador orsakade av allt för mycket nederbörd.

– Och vid mjölkkrisen för fyra år sedan gick kommissionen in och regeringen toppade upp det. Vi är inte helt ovana vid det, säger Bucht som för dagen inte har något besked om det kan bli aktuellt att regeringen, ur egen kassa, skjuter till pengar.

Gläds över engagemang

Han gläds över det engagemang som allmänheten visar för torkdrabbade bönder.

– Det är viktigt att vi en sådan här gång ställer upp för Sveriges bönder, det handlar också om att vi på lång sikt ska säkerställa livsmedelsproduktion i Sverige och med den oroliga omvärld vi har så blir det än viktigare.

Fakta: Torkan och åtgärder

1993 var också torkan svår, om än inte lika allvarlig som nu. Det kostade då lantbruket runt tre miljarder kronor. Enligt LRF är det värre nu och kostnaden är redan uppe i två miljarder kronor bara när det gäller spannmål.

Allvarligast nu är bristen på foder och bete till djuren. Enligt Jordbruksverket gav den första vallfoderskörden 50-70 procent av en normal skörd, och den andra bara 0-30 procent. Även den tredje kommande vallfoderskörden är i stor fara.

Spannmålsskörden beräknas bli mellan 50-70 procent av det normala.

Enligt jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S) kan det bli aktuellt med ett stöd för att transportera foder från norra till södra Sverige.

Andra åtgärder som är på gång är tidigare utbetalningar av ordinarie EU-stöd till bönderna.

Jordbruksverket ger också dispenser för att få skörda arealer som annars inte skulle få skördas förrän senare.

Källa: LRF; Jordbruksverket och regeringen.

LÄS OCKSÅ: Torkan i landet kräver akuta åtgärder