Citygross: ”Jag förstår att folk undrar”

Länge var Citygross matkedjan med parollen att de står upp för det svenska köttet. De vill fortsätta att främja svenskt kött, men har beslutat att frångå sin policy om att bara sälja svenskt färskt kött – affärsområdeschef Michael Riedel svarar på varför.

FOTO: MOSTPHOTOS

Michael Riedel som är affärsområdeschef på Bergendahls som äger Citygross säger att beslutet att frångå policyn om svenskt kött beror på efterfrågan från konsumenterna.

– Vi har konsumenter som efterfrågar bredare pris- och kvalitetsstege med även inslag av kött från andra länder. Kunderna förväntar sig också ett likvärdigt sortiment som våra konkurrenter, säger han till Land Lantbruk.

Kunderna kommer köpa utländskt

På Citygross märker man att flera av deras kunder väljer att inte köpa kött hos dem utan någon annanstans.

– Konsumenten som vill handla detta gör det ju ändå. Det är bättre att de kommer till oss och köper en fläskfilé från ett annat land än inte alls. Det gör att vi kan framhålla svenskt kött till dem och sälja svenskt kött till dem nästa gång de kommer.

Finns kunder att bearbeta

På frågan om vad hans budskap till svenska köttbönder är svarar han att det är konsumenterna som väljer och att om det finns alternativ till det svenska köttet som är likvärdiga så kan de komma att välja det.

- 30-40 procent av det kött kunderna köper är utländskt. Det innebär att det fortfarande finns marknader man kan bearbeta och marknader som svenska bönder kan tillföra kött till, säger Michael Riedel.

Han menar också att det är bättre att erbjuda utländskt kött till de kunder som efterfrågar det då det innebär att Citygross har en marknad att sälja till när volymerna från svenska bönder är på plats.

Haft problem med köttbrist

En anledning till beslutet är också att man över tid haft svårt att hålla en jämn tillgång på kött i köttdiskarna. KLS Ugglarp och Höglandskött/HK Scan som levererar kött till Citygross har kunnat leverera kött men de har inte alltid kunnat leverera tillräckligt till den efterfrågan som funnits.

”Förstår att folk undrar är det är kö till slakterierna”

Michael Riedel förstår att det verkar motsägelsefullt att Citygross upplever att det är brist på kött samtidigt som det är långa köer till slakteriet.

– Just nu finns en jättetillgång på nötkött och när det finns så här långa köer till slakterierna som i dag då kan jag förstå att folk undrar vad vi håller på med. Men detta är ju inte ett beslut som fattats i går. Det är något som arbetats fram under en längre tid. Vi har fått lägga ner vissa kundkampanjer på grund av att vi haft brist medan våra konkurrenter har kunnat öka på sina på grund av att de har ett bredare omfång i sitt sortiment.

Självförsörjningsgraden ändras inte

Han poängterar också att det finns en självförsörjningsgrad som inte förändrats den senaste decenniet där endast 60 procent av efterfrågan på nötkött och 70 procent på fläskkött försörjs av svenska bönder. Vilket gör det svårt för Citygross att tillgodose efterfrågan med enbart svenskt kött.

Läs mer: Lång väntan på slakt här för att stanna

Kommer inte ändra sig

Michael säger att Citygross antagligen inte kommer att ändra sitt beslut och gå tillbaka till ett enbart svenskt sortiment igen.

– Jag tror inte vi kommer att ändra oss och gå tillbaka till att endast sälja svenskt kött igen, för det kommer finnas efterfrågan på utländskt kött från konsumenter.

Fortsatt huvudfokus på svenskt kött

Han framhåller också att Citygross kommer ha fortsatt stort fokus på svenskt kött även efter detta beslut och att man kommer att ha lika mycket svenskt kött som tidigare.

– Vi fortsätter att värna och måna om det svenska köttet och de svenska köttbönderna. Men däremot kan vi inte ta ansvaret fullt ut och säga vad svenska folk ska äta, säger Michael Riedel.

LÄS MER: Citygross frångår policy om svenskt kött