Dalarna vill ha bättre riksintresserutiner

Äganderätten, Vasaloppsreservatet och fossilfria bränslen gjorde avtryck på Dalastämman.

På regionstämman sålde ungdomsföretagarna Fredrik Samuelsson och Elsa Björkman från Stiernhööksgymnasiet i Rättvik ölkorv av mjölkko och kalvdans.
På regionstämman sålde ungdomsföretagarna Fredrik Samuelsson och Elsa Björkman från Stiernhööksgymnasiet i Rättvik ölkorv av mjölkko och kalvdans. FOTO: PER EMGARDSSON

LRF-avdelningarnas motioner vållade få debatter när LRF Dalarna höll regionstämma vid Falu Gruva. Stämman beslutade att skicka fem av de 16 motionerna vidare till Rikförbundsstämman.

”Hopp lagom värme och inga maskinhaverier”

Regionordförande Anita Boman Daniels från Orsa avslutade inledningsanförandet med att hon nu hoppas på det perfekta året, med lagom regn, lagom sol, lagom värme och inga maskinhaverier.

Stämmotalare var Lennart Nilsson, vice ordförande i Copa Cogeca, EU:s LRF, och med plats riksförbundsstyrelsen samt ordförande för LRF entreprenad.

FAKTA: Motioner till Riksförbundsstämman

– Barnsäker kommunikationspolicy

– Bättre ekonomi för fossilfria drivmedel

– Riksintresseområde för friluftsliv

– Äganderätten är mer än intrångsersättning

Regionens årsberättelse videoredovisades på Dalarnas regionstämma.
Regionens årsberättelse videoredovisades på Dalarnas regionstämma. FOTO: PER EMGARDSSON

Bland annat tyckte han att växtskyddsdebatten i sociala medier närmar sig djurrättsdiskussionernas låga nivå. Han visade också delar av LRF:s kampanj om kött och klimat. Det fick Inger Bengtsson från Mora att konstatera att avdelningens motion om att effektivare kampanj för svenskt kött var att slå in öppna dörrar.

Stämmans enda nyval var Torbjörn Ulriksen från Öna i Mora som nu tar plats i regionstyrelsen.

”Nationellt problem”

Torbjörn Ulriksen hade undertecknat Moraavdelningens motion om hur Naturvårdsverket utan kontakt med markägarna utvidgade det kommunala och 80 hektar stora naturreservatet kring Vasaloppsspåret till ett 12 000 hektar stort Riksintresse för friluftsliv. Torbjörn Ulriksen ville ha bättre rutiner för framtiden.

– Jag ser det som ett nationellt problem och en väldigt stor inskränkning i ägandet och brukandet, sade han. Stämman beslutade också att skicka motionen vidare till riksförbundsstämman samt att kontakta Naturvårdsverket, säger han.

Stämmans utropstecken:

”Mina damer och herrar, marknadskrafterna klarar inte det här. Hur liberal man än är har staten och EU en viktig uppgift att se till att regelverken för internationell handel hålls, de begränsar den starkes rätt. Först då kan vi fylla förhoppningarna om stöd till fossilfria drivmedel med ekonomiskt innehåll”.

I en kommentar till motionen om stöd till fossilfria drivmedel pläderade Göran Engström från Söderbärke-Barkenbygdens LRF för att noga tänka igenom var man lägger rösten till EU-parlamentet.

Bryggan i Leksand fick illustrera en rakare väg för Dalarnas jordbruk 2019 efter ett krokigt 2018.
Bryggan i Leksand fick illustrera en rakare väg för Dalarnas jordbruk 2019 efter ett krokigt 2018. FOTO: PER EMGARDSSON

Barkenbygdens och Lima Malungs avdelningar ansåg att själva äganderätten alltmer kommit i skuggan av ersättningsfrågan då äganderätten kränks. Avdelningarna fick med sig stämman på att LRF tydligare betonar förfoganderätten till mark.

Sundborns lokalavdelning fick också gehör för att LRF ska verka för att den som väljer fossilfria drivmedel ska få stöd så att bränslet inte som i dag blir dyrare än det fossila. Det höll stämman med om och skickade motionen vidare till riksförbundsstämman.

FAKTA: Utmärkelser

LRF:s Silvernål:

– Jonny Jones

– Martin Moraeus

– Mikael Zakrisson

– Sune Bergman (hämtade nål utdelad 2018).

Årets lokalavdelning: Äppelbo

Utmärkelsen Ung Växtkraft: Emelie Eriksson, Snickars Brukshästar