Dåligt politiskt handlag har gett förvirring i skogen

Ett ansvarsfullt förvaltande av skogen är inte att vända ryggen till, bilda reservat, och hoppas på det bästa. Ansvaret är att vilja något oavsett om det handlar om Oavsett om det handlar om att få fram råvara, maximal mångfald eller klimatnytta, skriver Pär Fornling.

Politikerna måste vilja och våga sätta ner foten i skogspolitiken, anser Pär Fornling i veckans ledare.
Politikerna måste vilja och våga sätta ner foten i skogspolitiken, anser Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

En hel del talar för att skogen blir en del av nästa års valrörelse. Då vet ingen var det landar. Läget är förvirrat och mycket har gått fel i det politiska handlaget.

Vid det senaste månadsskiftet gick remisstiden ut för "Skogsutredning 2019". Från början hette den "Äganderättsutredningen". Med tanke på innehållet var namnbytet befogat, men det var en något märklig vändning. Utredningen är grund för en ny skogspolitik, men når inte hela vägen fram. Att plocka upp några av förslagen och pussla in i dagens politik blir ett lappverk. Dessutom väntar vi på fler utredningar och klargörande rättsprocesser. Med andra ord finns ingen helhet.

Man kunde tro att grunden till något nytt lades genom det "Nationella skogsprogrammet" för över tio år sedan. Det skulle ge en gränsöverskridande framtidsvision, men resultatet blev mycket snack och lite verkstad. Luften gick ur arbetet när förslagen blev hängande i luften, utan mottagare. Nu har programmet kört i diket. Det hade varit bättre att kopiera Finland i stället för ett blågult hemmabygge.

Bäst vore att börja om från början med en parlamentarisk utredning om framtidens skogspolitik, men det är inte helt lätt med denna bakvända tågordning. Nej, det är inget imponerande politiskt handlag. Och bristerna har bidragit till de senaste månadernas brutalt polariserade debatt.

På ett möte om skogen med rubriken "Fredsmäklare sökes" framhölls att politiken abdikerat och överlåtit ansvaret till expertsamhället. När vi nu har forum och plattformar för många och oliktyckande experter blir det knepigt. Oavsett om det gäller covid-vaccinering eller bioenergi går det alltid att hitta någon avvikande forskningsrapport eller expert som stödjer den egna åsikten. Det är en del i ett större mönster. Tron på politikens möjligheter började urholkas med Reagan och Thatcher. Det var något annat än Olof Palmes legendariska uttalande om hur "politik är att vilja".

Det är för övrigt ett tankesätt som passar bland träden. "Skog är att vilja." Ett ansvarsfullt förvaltande av skogen är inte att vända ryggen till, bilda reservat, och hoppas på det bästa. Ansvaret är att vilja något. Att bruka med tydliga och mätbara mål. Oavsett om det handlar om att få fram råvara, maximal mångfald genom effektivare naturvård eller klimatnytta handlar det om aktiva åtgärder.

Det är ett positivt förhållningssätt att förmedla till de politiker som nu måste vilja och våga sätta ner foten.

LÄS MER: Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda

LÄS MER: Språkrören fick mitt tålamod att ta slut