Dansk rådgivning startar ny tjänst för precisionsodling

Det ska bli enklare för danska bönder att komma i gång med precisionsodling. En rådgivare hjälper lantbrukaren reda ut vad som är lönsammast att börja med, och vilka tekniska hinder företaget har.

- Precisionsodling är så många saker, det gäller att ta ett steg i taget, säger Kasper Stougård, markteknikrådgivare på danska Seges.

Han arbetar med Precisionsjordbrukskoll, en ny tjänst från den danska rådgivningsorganisationen Seges.

Ska stötta intresserade odlare

Kollen sker ofta vid andra rådgivningsbesök och tar runt en timme. Målet är att stötta de jordbrukare som redan är intresserade av att komma igång med precisionsjordbruk. Rådgivaren hjälper till att hitta och avlägsna praktiska hinder för att börja variera givor av utsäde, gödning och växtskyddsmedel eller för att hantera fältarbetsdata effektivare.

Kasper Stougård berättar att det finns en rad praktiska hinder för precisionslantbruk. Det gäller även på större jordbruk som redan använder autostyrning och har maskiner som skulle kunna sprida variabla givor.

”Inte alltid medvetna om vad tekniken klarar av”

- Lantbrukare är inte alltid medvetna om vad tekniken de redan har investerat i klarar av, särskilt om företaget har maskiner från olika leverantörer. Ibland räcker det att koppla en befintlig mycket noggrann så kallad RTK-GPS till redskapsdatorn med en RS232-kabel för att ge redskapet mycket bättre precision. Det händer också att traktorskärmen eller redskapsdatorn har rätt funktioner, men de behöver låsas upp.

Upplåsningen kan kosta 5000 till 20000 svenska kronor, men är ofta lönsam.

- Använder man redan variabla givor kan problemet i stället vara trassel med dataöverföring från maskin till PC eller risken att värdefulla fältdata försvinner om GPS-utrustningen stjäls. Det problemet löser teknik som JD Link/My John Deere eller New Hollands PLM Connect Professional. Kostnaden per traktor skiljer mycket, från ett par tusen per år till tiotusen kronor.