Därför överklagar Biodlarna Kemikalieinspektionens beslut

Kemikalieinspektionens beslut att delvis tillåta bekämpningsmedel som innehåller det omdiskuterade ämnet neonikotinoid överklagas nu av föreningen Biodlarna. – Vi anser att beslutet att ge dispens för ovanstående medel är oacceptabelt, säger förbundsordförande Monica Selling.

Kemikalieinspektionen har gett nöddispens till betesodlare att få använda neonikotinoider, en kemikalie som kan skada bin och andra pollinatörer.
Kemikalieinspektionen har gett nöddispens till betesodlare att få använda neonikotinoider, en kemikalie som kan skada bin och andra pollinatörer. FOTO: ISTOCK

I slutet av december gav Kemikalieinspektionen så kallad nöddispens till betodlare att använda Gaucho WS 70, som är behandlat med en neonikotinoid. Detta trots att EU skärpt reglerna och tagit beslut om ett förbud av användning, då medlet misstänks orsaka bidöd.

Nu överklagas beslutet av Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna).

Neonikotinoider är skadligt för bin

– Att Kemikalieinspektionen tillåter giftet neonikotinoider som är skadligt för bin och andra pollinatörer är oacceptabelt, därför har vi nu överklagat Kemikalieinspektions beslut, säger Biodlarnas förbundsordförande Monica Selling i ett pressmeddelande.

I sin överklagan till Mark- och miljödomstolen hänvisar Biodlarna till att bekämpningsmedlet förbjöds av EU-kommissionen den 29 maj 2018.

– Vi, representanter för den absoluta merparten av landets biodlare, kan inte tolerera användningen av ett bekämpningsmedel som är förbjudet och som har klassats som ytterligt skadligt för våra honungsbin, säger Monica Selling.

Naturskyddsföreningen har också överklagat

Även Naturskyddsföreningen har skickat in en överklagan, som inkom den 13 februari. Den ska nu prövas av Kemikalieinspektionen om den kan anses ha kommit in i rätt tid. Normalt gäller att man har tre veckor på sig att överklaga från och med att beslutet tagits, vilket skedde den 20 december.

När Mark- och miljödomstolen kan komma med sitt utlåtande är inte fastslaget, men dispensen för betesodlarna börjar gälla från och med 15 februari.

LÄS MER: Insektsdöden accelererar allt snabbare

LÄS MER: Sockerbetsodlare får dispens för betat utsäde