Därför väljer många mindre maskiner till förstagallring

Det är märkbart dyrare att gallra med små maskiner jämfört med normalstora maskiner. Trots det finns det en relativt stor efterfrågan på små maskiner i förstagallring i södra Sverige.

Terrin är en av de mindre skogsmaskiner som erbjuds på marknaden.
Terrin är en av de mindre skogsmaskiner som erbjuds på marknaden. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Södra gav de två studenterna Filip Jägervall och Bennie Johansson vid Skogs- och träprogrammet, Linnéuniversitet Växjö, i uppdrag att undersöka efterfrågan på små maskiner vid gallring. Små maskiner definieras i den här studien som skördare och skotare med en bredd upp till och med 2 200 mm.

LÄS MER: Entreprenörer satsat på små skogsmaskiner

Priset avskräcker inte

Undersökningen visade att 83 procent, av de närmare 250 skogsägarna som svarade, skulle välja mindre skogsmaskiner om sådan gallring erbjöds utan kostnadsjämförelse. Men att avverkningskostnaden ökar med de mindre maskinerna avskräcker inte. Vid en ökad kostnad på 45 kronor per fastkubikmeter säger 43 procent fortfarande ja till mindre maskiner.

LÄS MER: Smidig gallring allt mer populär

Även vid ännu dyrare fastkubikmeterpris skulle 21 procent välja små maskiner vid förstagallring.

De viktigaste anledningarna är troligtvis bredden på stickvägen, att skogsägare anser att det blir mindre skador och ett jämnare bestånd efteråt.

Föraren viktig

Även om många vill ha små maskiner i gallring anser 69 procent att det är viktigare vilken förare det är. En kombination av bra förare och en mindre maskintyp är viktigt om gallring med små maskiner ska införas.

LÄS MER: Se maskinerna arbeta

88 procent av skogsägarna skulle välja att gallra med små maskiner vid minst något tillfälle om deras skogliga rådgivare föreskog det, Det betyder att skogliga rådgivare har stor påverkan på skogsägarens val.