De misstänks utnyttja lantbruksföretag

Företaget Svensk Kraftrevision ansökte innan årsskiftet om återbetalning av energiskatt för nästan 1 000 lantbruksföretag. Nu misstänker Skatteverket att ansökan i flera fall gjorts utan lantbrukarens vetskap.

Genom Skattverkets offentliga register har Svensk Kraftrevision fått tillgång till de lantbruksföretag som inte begär återbetalning av energiskatt på el och diesel. Dessa har sedan kontaktats per telefon i syfte att ingå ett avtal där Svensk Kraftrevision som ombud tar hälften av återbetalningen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Göran Berglund