De prisades i årets Elmia Lantbruk Innovation Award

Elmia Lantbruk Innovation Award delas ut för att lyfta ny och innovativ teknik som bidrar till att utveckla det svenska lantbruket. Här är listan på årets guld- och silvermedaljörer.

En mjölkare sätter på DeLavals mjölkningsorgan Evanza på en ko.
En mjölkare sätter på DeLavals mjölkningsorgan Evanza på en ko. FOTO: DELAVAL

Guld: Produkter med principiellt ny teknik som bidrar till lantbrukets utveckling

Mjölkningsorganet  Evanza från DeLaval Sales AB: Ett lättviktsorgan som mjölkar skonsamt och effektivt. Spengummina är inbyggda i kassetter konstruerade för att snabbt och enkelt kunna skruvas av vid byte. Jämfört med dagens spengummin håller de för dubbelt så många mjölkningar.

ELHO Cobra 7710 från Oy El-Ho Ab: Bogserad hack som kombinerar känd och ny teknik för att höja skördekapaciteten. Automatfunktioner kan avlasta föraren, förebygga driftsstörningar och förbättra kontrollen över maskinen.

Intelligent  Large Square Baler Ride  Control från John Deere: Ett dämpningssystem för att minska vibrationerna i förarstolen vid pressning av storbalar. Via signaler från sensorer på presskolven och traktorchassit justeras traktorns transmission så att stötarna från presskolvens rörelser släcks ut.

NZ  Mounted  500–600 från Väderstad AB: Harven har ett smart länkarmssystem som gör att den i sitt flytande läge kan röra sig relativt fritt i förhållande till traktorn. Rörelsen kring två alternerande centrumpunkter ger följsamhet i tre dimensioner. Systemet aktiveras utan verktyg.

Tempo  WideLining från Väderstad AB: Den första precisionssåmaskinen som med ett knapptryck fördelar såenheterna på maskinramen så att radavstånden kring körspåret ändras för att ge plats inför kommande körningar i fältet.

Kylsystem från Wedholms AB: Ett system för kylning av mjölk där energiförbrukningen sänkts genom att använda koldioxid som köldmedium. Om systemet drabbas av läckage frigörs inga gaser som är farliga för närmiljön.

Silver: Nyheter intressanta för lantbrukets utveckling

New Holland T6.180 från CNH Industrial: En biogastraktor som tack vare smarta lösningar för gaslagring närmar sig samma drifttid mellan tankningarna som en konventionell dieselmotor.

ControlMASTER från Dataväxt AB: Med ControlMASTER går det att göra tilldelningsfilerna vid fältkanten och variera såmaskinens utmatning eller gödselspridarens givor över fältet via Dataväxt-appen. Kommunikationen styrs med Blutetooth.

DairyMilk  M6850 från GEA Sweden AB: Det första systemet som analyserar kornas celltal individuellt för varje fjärdedel. Identifieringen görs i realtid för varje djur och varje mjölkning genom att mäta mjölkens elektriska egenskaper.

Kultivatorn Turbo i-Tiller från Kverneland Group: En kultivator helt reglerad via traktorns ISOBUS-skärm. Ett system som minskar arbetsdjupet vid stora sidokrafter i draget kan förebygga drifthaveri, avlasta traktorföraren och minska slitaget.

Multirate från Kverneland Group: Med Multirate kan gödningsspridarens mjukvara beräkna givan för varje spridartallrik utifrån snittet för fyra referenspunkter på varje sida i stället för en i mitten. Då kan givan anpassas noggrannare vid stora arbetsbredder och utifrån spridarkartor med större upplösning.

Robocut RC56 från McConnel: En serietillverkad, banddriven och autostyrd liten redskapsbärare som möjliggör förarlöst arbete under uppsikt för att till exempel så in kantzoner eller utföra slåtter med minimerad markpackning.

Aquaclim  vandmadras från Staldmæglerne A/S: Vattnet i madrassen svalkar kon och minskar risken för tryckskador. På köpet går det att ta vara på kons värme för att värma dricksvatten.

8RX seriens traktorer från John Deere: Den första fabrikstillverkade traktorn med fyra band i stället för hjul. Fabrikslevererade bandställ har till exempel en högre infästningspunkt för framaxeln, vilket gör konstruktionen driftssäkrare.

Large  combine  efficiency  package  från John Deere: Ett koncept som optimerar tröskans kapacitet och håller nere mängden spill och kärnskador. På draperbordet fångar exempelvis en perforerad gummimatta upp frön som faller bort redan vid skärbordet och för in dem i tröskan.

E-Control Portal från Väderstad AB: En integrerad portal i kontrollsystemet Väderstad E-Control som gör uppdaterade manualer och instruktionsfilmer, för till exempel maskinens inställning och inkoppling till traktorn, tillgängliga i fält via en app.

LÄS MER: Rekordmånga unga lockas till de gröna näringarna

LÄS MER: Agri Venture slår ett slag för innovationer inom lantbruk