De tar strid i Europadomstolen om strandskyddet

Den stora striden om det utvidgade svenska strandskyddet har börjat och ett av slagfälten är en ö i Bohusläns skärgård. Ett antal grannar har bestämt sig för att få frågan prövad i Europadomstolen.

Stellan Björk, Tommy Jansson, Jan Jansson, Christian Jansson är med i processen för att få det utvidgade strandskyddet i Sverige prövat av Europadomstolen.
Stellan Björk, Tommy Jansson, Jan Jansson, Christian Jansson är med i processen för att få det utvidgade strandskyddet i Sverige prövat av Europadomstolen. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Det tar ungefär tio minuter med Stellan Björks båt att ta sig från hamnen i Lycke ut till Kråkerön. Vi befinner oss strax sydost om Marstrand och väl uppe på öns högsta punkt skymtar man Carlstens fästning där legendariske tjuven Lasse-Maja hölls fången.

I Stellans ögon finns det i dag en helt annan typ av tjuv, nämligen den svenska staten.

Ingela Björk Jerhamre och Stellan Björk är syskon vars familjer har haft boenden på Kråkerön i decennier. De vill kunna stycka av fastigheterna för att barn och barnbarn ska kunna föra traditionen vidare.
Ingela Björk Jerhamre och Stellan Björk är syskon vars familjer har haft boenden på Kråkerön i decennier. De vill kunna stycka av fastigheterna för att barn och barnbarn ska kunna föra traditionen vidare. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Restriktioner överallt

Sedan länsstyrelsen utvidgade strandskyddet till 300 meter innebär det i praktiken att hela den långsmala ön är belagd med restriktioner. Bara en liten remsa i mitten på det bredaste stället berörs inte.

– För oss är detta en principsak. Tankarna går till Sovjetunionen och andra kommunistländer med den skillnaden att där tog de husen från folk. På ett sätt var väl det lite ärligare än att som nu bara inskränka ägandet utan att betala ersättning, säger Stellan Björk.

Jan Jansson, Tommy Jansson, Christian Jansson och Stellan Björk ser fram mot att processen ska prövas av Europadomstolen.
Jan Jansson, Tommy Jansson, Christian Jansson och Stellan Björk ser fram mot att processen ska prövas av Europadomstolen. FOTO: DANIEL STRANDROTH

200 boende

Under intensiva sillperioder på 1700- och 1800-talen kunde Kråkerön vara bebodd av 200 personer. På en grannö i syd fanns ett trankokeri vars lukt nådde ända till Göteborg.

Det fanns lantbrukare verksamma på ön in på 1950-talet och fram till för tio år sedan hölls fortfarande betande djur.

Strandskydd så långt ögat når. Nästan hela Bohuskusten är belagd med restriktioner, i de flesta fall 300 meter ut i vattnet och lika långt upp på land.
Strandskydd så långt ögat når. Nästan hela Bohuskusten är belagd med restriktioner, i de flesta fall 300 meter ut i vattnet och lika långt upp på land. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Odlar havtorn och humle

Ägarna till de sex stamfastigheter som i dag finns på Kråkerön är alla säsongsboende. Därutöver finns ett antal sommarstugor.

– Bara i vår familj är vi allt som allt 25 personer som vill hålla miljön här vid liv. Vi har planer på att börja odla havtorn och humle och redan till nästa år hoppas vi att ha får och getter som håller markerna öppna, säger Ingela Björk Jerhamre.

Det tar ungefär tio minuter för Christian Jansson, Jan Jansson och Tommy Jansson att med Stellan Björks båt ta sig från hamnen i Lycke ut till Kråkerön.
Det tar ungefär tio minuter för Christian Jansson, Jan Jansson och Tommy Jansson att med Stellan Björks båt ta sig från hamnen i Lycke ut till Kråkerön. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Driver process

Totalt är det fyra av fastighetsägarna på ön som är med och driver den process som ska leda till att det svenska utvidgade strandskyddet prövas av Europadomstolen. De anser sig ha goda argument.

– Redan ett strandskydd på 100 meter är på gränsen till anständigt. En av sakerna vi retar oss på är att länsstyrelsen inte har tagit någon hänsyn till de faktiska omständigheterna. Vattendjupet här är bara några decimeter vilket gör att stränderna i princip bara är tillgängliga med kanot. Och för dem som ändå lyckas ta sig i land finns ju allemansrätten, menar Stellan Björk.

I början av 1800-talet kretsade livet på Kråkerön och den omgivande skärgården av sillfiske. Jan Jansson bor på fastlandet i Lycke och driver ett företag som gör plåt- och lackeringsarbeten på bilar.
I början av 1800-talet kretsade livet på Kråkerön och den omgivande skärgården av sillfiske. Jan Jansson bor på fastlandet i Lycke och driver ett företag som gör plåt- och lackeringsarbeten på bilar. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Avvärjde reservat

Strandskyddet innebär restriktioner för bland annat avstyckning av tomter, avverkning av träd och grävarbeten, såvida fastighetsägaren inte beviljas dispens. Frågan är vad som ska skyddas?

– För två år sedan lyckades vi avvärja planer på att göra Kråkerön till naturreservat. Då var det två biologer här och undersökte floran och faunan. Jag tror att de hittade två skyddsvärda arter på hela ön, säger Ingela Björk Jerhamre.

Först var Kråkerön på väg att bli naturreservat trots att det bara konstaterades ett par skyddsvärda arter på ön. Nu är den i stället belagd med 300 meters strandskydd från båda håll vilket gör att det bara finns en remsa på bredaste stället som inte är belagd med restriktioner.
Först var Kråkerön på väg att bli naturreservat trots att det bara konstaterades ett par skyddsvärda arter på ön. Nu är den i stället belagd med 300 meters strandskydd från båda håll vilket gör att det bara finns en remsa på bredaste stället som inte är belagd med restriktioner. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Även i land

På fastlandet vid Lycke har hela Tommy Janssons fastighet blivit föremål för det utvidgade strandskyddet.

När han ville bygga en ekonomihall precis utanför gränsen räckte inte det heller utan kommuntjänstemännen ville att den i så fall skulle byggas med lite marginal till det strandskyddade området.

Merparten av husen på Kråkerön är kvar sedan den tid då de boende livnärde sig på fiske och jordbruk.
Merparten av husen på Kråkerön är kvar sedan den tid då de boende livnärde sig på fiske och jordbruk. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Ingen ersättning

Tommy Jansson är också med om att driva målet till Europadomstolen och får stöd av bland andra sin bror.

– Vid expropriering får man i alla fall ersättning. På ett sätt är det värre att låta fastighetsägaren fortsatt stå för alla kostnader men inskränka rättigheterna för vad som får göras, säger brodern Christian Jansson.

FAKTA: Strandskydd

Strandskydd har funnits sedan 1940-talet

– Strandskydd har funnits i Sverige sedan 1940-talet. Då gavs länsstyrelserna möjlighet att förbjuda bebyggelse utanför stads- och byggnadsplanen.

– Det generella strandskyddet kom 1975 och ser likadant ut i hela landet. Det sträcker sig 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land.

– Från början var syftet att säkra allmänhetens möjlighet till bad och friluftsliv men från och med 1994 tillkom syftet att även skydda växt- och djurliv.

– Sedan 1950-talet har länsstyrelserna haft möjlighet att utöka strandskyddet med upp till 300 meter.