Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
debatt 5 mars 2010

Rysslands president vill öka spannmålsexporten

Ryssland höjer sina ambitioner på den internationella spannmålsscenen. I en artikel, med exklusiv publiceringsrätt för Land Lantbruk, skriver den ryske presidenten Dmitry Medvedev att landet är redo att öka både veteskördarna och spannmålsexporten. Detta ska bland annat ske genom effektivisering av jordbruksmetoderna och genom att stödja utländska långsiktiga investeringar i ryskt jordbruk. President Medvedev skriver också att i en situation av livsmedelskris kan Ryssland sätta 20 miljoner hektar åker som legat obrukad sedan 1991 under plog igen. Artikeln är skriven inför det internationella spannmålsmötet International Grain Forum som hålls i Sankt Petersburg i helgen. (NOTERA ATT DEBATTARTIKELN PUBLICERADES PÅ LANTBRUK.COM VÅREN 2009)
debatt 14 januari 2010

Öka konkurrenskraften för mjölken

I ledaren i Land Lantbruk den 18 december 2009 kommenterar Kerstin Davidson en rapport från Jordbruksverket om prisutvecklingen på mjölk. Syftet med rapporten var att undersöka om utvecklingen av priser till lantbrukaren och priser till konsumenten samvarierar. Uppgiften var att se hur prisuppgångar och prisnedgångar i producentledet vidarefördes till konsumenterna. Analysen omfattade endast konsumtionsmjölk, som utgör drygt en tredjedel av landets mjölkproduktion och som bedömdes som mest intressant att studera.
debatt 5 januari 2010

Grisföretagarna och LRF har stått enade i stormen

Det har varit en tuff tid sedan den 24 november. Det har pratats om griskris. Mig veterligen finns det ingen sådan. Däremot pågick ett mediedrev, om hur svenska grisar har det, baserat på ett material från en aktivistgrupp. Det fanns bilder som är helt oförsvarbara blandat med bilder på sjuka djur från välskötta besättningar. Okunskapen och syftet lyste igenom, bilderna är noga utvalda, skarpt vinklade och ibland klippta. Politiker, myndigheter och konsumenter drog snabba slutsatser av mediebilden och dömde en hel näring bestående av 1 600 småföretagare.
Ministern: Bonden ska stärkas i det nya matlandet
debatt 20 november 2009

Ministern: Bonden ska stärkas i det nya matlandet

Jag har en tydlig vision för hur vi ska skapa fler jobb på den svenska landsbygden med hjälp av det svenska jordbruket. Den visionen finns presenterad i min handlingsplan för Sverige – det nya matlandet. Målet med handlingsplanen är att skapa tiotusen nya jobb på landsbygden genom att satsa på det som vi är bra på: bra mat och upplevelser, gärna i kombination. För att nå målet har jag valt att fokusera på fem områden: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, landsbygdsturism och restaurangbranschen.
Till toppen