Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 maj 2019

”Ändra SLU:s inriktning eller lägg ner!”

Det stämmer att effektiviteten och lönsamheten sjunkit i svenskt jordbruk, men det beror främst på utbildningen, anser Sveriges Mjölkbönders styrelse.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Debattörerna Sveriges mjölkbönder vill att SLU prioriterar upp inriktningen mot produktivitet i utbildningen.
Debattörerna Sveriges mjölkbönder vill att SLU prioriterar upp inriktningen mot produktivitet i utbildningen. FOTO: Lasse Modin

Jordbruksverket har i en rapport om livsmedelsstrategins utveckling visat att lönsamheten och arbetseffektiviteten inom svenskt jordbruk har försämrats. Vi delar den analysen av lönsamheten, men vi saknar analysen om varför lönsamheten och arbetseffektiviteten minskat.

Vår mening är tvärtemot Jordbruksverkets syn på att det fattas kunskap, att det är utbildningen i sig som är orsaken.

SLU har under många (25-30) år haft i uppdrag av regering att verka för miljön och ekologisk produktion. Ekonomi och produktivitet har successivt nedprioriterats. Vi tycker synd om de seriösa forskarna som SLU trots allt har, och har haft, då kunskap har ersatts av politisk korrekthet och tyckande.

Detta har lett till att det i alla organisationer/myndigheter anställts personer som utbildats på samma sätt.

• Hushållningssällskapets intensivrådgivning (HIR) blev individuell rådgivning. Fokus blev på Greppa näringen.

• Inom Jordbruksverket har fokus på miljöstöd med mera lett till så komplicerade system att utbetalningarna delvis uteblivit.

• Veterinärsidan har fokuserat på att ha en föråldrad beteslag kvar och på låg antibiotikaförbrukning.

• Politiker har höjt bland annat punktskatter med hänvisning till miljön. Även här finns det utbildade agronomer med flera inblandade.

• På Naturvårdsverket har biologerna med flera infört biotopskydd, Miljöbalken, planterat in rovdjur och tagit in vildsvin i den svenska faunan.

• LRF, mejerierna med flera har fokus på miljö och djurskydd och har infört ”På väg mot världens renaste jordbruk”, branschpolicyer om gmo-förbud och så vidare. På senare tid är fokus på fossilfritt, klimat med mera.

• På en del naturbruksskolor har eleverna inte ens fått lära sig att räkna ut växtnäringsbehov i form av konstgödsel.

Gemensamt för dessa organisationer med flera är att de har anställt personer utbildade på SLU. Ingenstans har fokus varit på lönsamhet och effektivitet.

Vi vill tillbaka till det kunskaps- och forskningsbaserade SLU som en gång fanns. Vi har en mängd förslag till förbättring för Jordbruksverket, politiker med flera att ta tag i:

• Avskaffad beteslag för lösdriftsdjur

• Borttaget biotopskydd. Vi kan inte bedriva effektiv odling med brukningshinder i vägen. Detta drabbar ju framförallt skogs- och mellanbygd där den biologiska mångfalden ändå är stor.

• Kraftig minskning av vildsvin och rovdjur.

• Sluta prioritera ekojordbruk.

• Ta bort de konkurrenshämmande skatterna på el, diesel med mera.

• Kriminalisera djurrättsaktivister på gårdsplaner med mera.

• Ta bort klassningen av djurproduktion som miljöfarlig verksamhet.

• Börja följ EUs regelverk för tvärvillkorsavdrag med mera.

• Förbättra möjligheterna för djurägare att göra fler behandlingar själva.

Vi kan göra listan längre, men detta vore en bra början.

Styrelsen för Sveriges mjölkbönder

LÄS MER: ”Brist på specialkompetens äventyrar framtiden för svenskt lantbruk”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen