Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 mars 2019

Är det så konstigt att vilja vara ekobonde?

Det är en styrka för svenskt lantbruk att ekologiska produkter finns som alternativ. Alla kunder vill inte ha samma sak och vi producenter är också olika, skriver Ekologiska Lantbrukarnas ordförande.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska lantbrukarna.
Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska lantbrukarna. FOTO: Martin Berg

Två svar har inkommit efter min förra debattartikel. Båda har en hård ton som jag inte tycker mig hitta i min egen ursprungsartikel och som få av oss ekobönder känner igen från vår vardag. Stefan Gård och Kersti Linderholm menar att svenska konventionella bönder behöver upprättelse. Varför det, frågar jag mig. Svenska konventionella bönder som kollektiv har väl all anledning att vara stolta över sin produktion och får också ett erkännande för detta i attitydundersökningar och när konsumenter väljer i butiken. Det är bra och något vi tillsammans bör glädjas åt. På samma sätt tycker jag att vi tillsammans ska glädjas åt alla duktiga ekobönder i landet.

Vi är beroende av varandra, men har av olika skäl gjort olika vägval. De flesta av oss ekobönder uppskattar att odla och hålla djur enligt de grundtankar och regler som gäller för ekologiskt lantbruk. En hel del konsumenter uppskattar det vi gör och är beredda att betala mer för våra produkter.

Det är därför vi kallar dem mervärdesprodukter, en uppfattning vi har starkt stöd för i de prisjämförelser som finns tillgängliga. Ett kilo ekologiska havregryn kostade till exempel i genomsnitt exklusive moms 8,41 kronor mer per kilo i svensk dagligvaruhandel under 2018. En liter mjölk kostade 1,43 kronor mer per liter och ett kilo smör 33 kronor mer. Detta är mervärden, väl belagda.

Siffrorna kommer från den nyligen släppta rapporten “Ekobondens marknad” där lantbruksekonomen Lars Jonasson och journalisten och marknadsanalytikern Niclas Åkeson har tittat på prisdata från dagligvaruhandeln hämtade från analysföretaget Nielsen. Rapporten rekommenderas för alla som vill veta mer om ekoprodukternas mervärden och hur ekomarknaden i Sverige och världen utvecklas.

Kersti Linderholm och Stefan Gård verkar blanda ihop begreppet mervärde med miljönytta. De hävdar att ekologisk produktion inte tillför någonting. Debattören Torbjörn Wennebro gör en liknande tankevurpa i sin debattartikel 7 mars och hänvisar till två forskare som tagit för vana att bortse från studier som styrker ekoproduktionens miljönyttor och i stället propagerar för att ett intensivt drivet lantbruk är lösningen på alla problem.

Inte ens den av många inom lantbruket hårt kritiserade Chalmersforskaren Stefan Wirsénius tycker så. När han spred sin slutsats om ekolantbrukets klimatpåverkan var han noga med att påpeka att ekologisk produktion har många andra förtjänster, till exempel avseende biologisk mångfald och djurvälfärd.

Forskarsverige är också ovanligt enigt om att när det gäller biologisk mångfald så är de största hoten nedläggning av åkermark och igenväxning till följd av brist på betesdjur, i synnerhet på mer extensivt skötta marker. Mervärdeskoncept som ekologiskt, Kravmärkt och betesköttskoncept gör det möjligt för konsumenten att stödja en sådan miljönytta i lantbruket. Ett annat viktigt argument för många konsumenter är högre krav på djurvälfärd i ekologisk produktion, till exempel utevistelse och större andel bete.

Det är också på grund av påvisade nyttor för biologisk mångfald, minskade risker med bekämpningsmedel med flera miljö- och samhällsnyttor som våra folkvalda politiker på många håll väljer att ställa krav på en viss andel ekologisk och Kravmärkt mat i offentliga kök. Mål i den riktningen finns alltså till för att nå flera satta miljömål, men också därför att det visat sig gynna andelen svenskproducerat i de offentliga köken.

Det är en styrka för svenskt lantbruk att det här alternativet finns. Alla kunder vill inte ha samma sak och vi producenter är också olika. Polariseringen är tråkig och onödig och jag skulle önska att åtminstone Stefan Gård i kollegial anda kunde sänka tonläget något.

Anders Lunneryd

Ordförande Ekologiska lantbrukarna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen