Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 21 mars 2014

Både bredd och spets behövs i livsmedelsproduktionen

Finansministern har rätt på en avgörande punkt i debatten om svensk livsmedelsproduktion. Den småskaliga lokalproducerade och högförädlade maten är viktig och behöver stärkas.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Men det går inte att ställa den mot den storskaliga produktionen. Precis som i idrotten och musiken behövs både bredd och spets. Prestationerna i yttersta världsklass bygger varumärken och lägger grunden för bredden. Men det är bara genom bredden vi behåller basen. Kortfattat: utan storskalig produktion, ingen småskalig, och vice versa.

Det är förbluffande att dessa ställs mot varandra. Livsmedelsindustrin är den fjärde största näringen inom tillverkningsindustrin, med mer än 110 000 anställda. Varje år uppgår värdet av livsmedelsexporten till 40 miljarder kronor. Det säger sig självt att vi behöver exportproduktionen. Faktum är att jag har mött få producenter, oavsett egen inriktning, som ifrågasätter att båda behövs och är nödvändiga för en levande landsbygd i hela landet.

Parmaskinkan är ett bra exempel på detta. Få tror att parmaskinkan i kyldisken är småskaligt producerad. Likväl bär den känslan av småskalighet, slow food och Italien med sig hem till köksbordet. Det är något att ta lärdom av. Starka nischade varumärken driver hela sektorns export.

Matlandet Sverige är ett steg mot detta. Vi har satsat över en miljard som både utvecklar det lilla och det stora. Mellan 2010 och 2013 ökade värdet i primärproduktionen med 7,7 procent. Det rör sig således i rätt riktning. Men mer krävs. Senast riksdagen formulerade ett samlat livsmedelspolitiskt beslut var 1990. Före Sovjetunionens fall och innan EU-medlemskapet. Vårt importberoende har fördubblats, från 25 till 50 procent.

Det är hög tid för en sammanhållen livsmedelsstrategi som tar vara på de möjligheterna, som syftar till att undanröja hindren, men framförallt ser möjligheterna att driva landsbygdsutveckling genom en exporterande livsmedelssektor. En självklar utgångspunkt bör vara att produktionen ska motsvara åtminstone vår egen konsumtion, med sikte på att bli nettoexportörer av livsmedel.

Den svenska produktionen har alla de värden som efterfrågas alltmer globalt; miljötänkande, djurskydd och hög kvalitet. Vi producerar råvaror av högsta klass och har alla möjligheter att bli vinnare på exportmarknaden. Men för att nå dit krävs också en ökad insikt om att strategin aldrig kan vara antingen eller, utan måste vara både och. Vi behöver både nischade varumärken och storskalig exportproduktion.

Lantbruket är en mycket viktig del av den svenska ekonomin. Bönderna måste få ett tydligt besked. Från vår sida är beskedet: Vi tror på svenskt lantbruk!

Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet

Till toppen