Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 april 2014

Bäste Eskil Erlandsson, tala klarspråk om de nya EU-stöden

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ett administrativt system med stödrätter infördes. Djurstöd och mjölkstöd fasades ut och det tidigare stöden blev tilläggsbelopp på stödrätterna. Det blev inget krav på att producera något och djur- och mjölkstöd kunde man få även om man upphörde med sin produktion. Det blev fritt fram för vem som helst att söka EU-stöd bara man hade mer än 4 hektar. Dessutom propagerade Jordbruksverket för att vi skulle anlägga våtmarker, viltåkrar, mångfaldsträdor, fågelåkrar och plantera igen åkrarna med energiskog. En tydlig vilja från statsmakten att vi inte skulle producera livsmedel. Nu ser vi konsekvenserna av den politiken med låg självförsörjningsgrad i Sverige och stora arealer som ligger i träda eller som är igenplanterade. I de fyra länen runt Mälaren där jag är verksam finns det cirka 50 000 hektar träda, ofta på god åkermark.

Jag blev därför väldigt glad när Eskil Erlandsson deklarerade att inför den nya programperioden ska vi satsa på aktiva lantbrukare. Jag jobbar nu med rådgivning till lantbrukare. Jag tänkte: "Vad kul nu får vi prata produktion igen!" När jag sedan fick information från Jordbruksverket och började läsa blev jag fundersam. Där stod inget om produktion eller att stöden skulle gå till aktiva lantbrukare. Jag ringde stödansvarig på Länsstyrelsen och frågade hur han uppfattade det nya förslaget. Han hade fått reda på att det skulle bli ännu mer lönsamt för den som inte har någon verksamhet på gården och har hela arealen i träda, då kunde man få extra "förgröningsstöd". Jag tänkte att vi har nog missuppfattat förslaget och ställde en fråga via webben till Jordbruksverket.

Frågan var:

I regeringsförslaget till nya jordbrukarstöd går det då att låta huvuddelen av arealen ligga i gräsbevuxen i långliggande träda och få förgröningsstöd från 2015?

Svaret är:

"Gräsbevuxen långliggande träda är mycket bra ur miljöhänseende, så det kommer att vara möjligt. Högst sannolikt blir dock bestämmelserna om underhåll av och jordbruksaktivitet på åkermark något skärpta jämfört med idag, vilket kan innebära krav på att växtligheten åtminstone ska slås av (putsas) emellanåt vilket i sin tur förutsätter att marken har tillräcklig bärighet."

Avslutande komplettering:

"För övrigt kan förgröningsstöd bara beviljas för mark som också gårdsstöd beviljas för."

Jag blev chockad över svaret, det blir i de nya jordbrukarstöden från 2015 ännu bättre för den som inte producerar något på sin mark. Speciellt i region 4 och 5 där värdet på gårdsstödet ökar.

För att fortsatt få trovärdighet för att en så stor andel av EU:s budget går till jordbrukarstöd är det viktigt att kunna förklara för en allmänhet (skattebetalare) vad stöden går till. Med tanke på att jordbrukarkåren i Sverige blir allt äldre är det viktigt att stöden går till aktiva jordbruksföretag och hjälper unga lantbrukare. Inte som nu att EU-stöden försvårar för nya och aktiva lantbrukare.

I och med att det inte är någon överproduktion vare sig inom EU eller i Sverige kan det inte vara acceptabelt att få jordbrukarstöd utan att bedriva produktion på sitt lantbruk. Tittar man på grundtankarna med stöden borde det inte heller vara möjligt att få jordbrukarstöd där syftet med verksamheten är något annat än jordbruk.

Jag tycker därför det är dags att jordbrukarstöd bara ska gå till den som aktivt brukar jordbruksmarken.

Bäste Eskil tala klarspråk om vad det nya svenska förslaget till nya jordbrukarstöd innebär!

Sören Pettersson

SorPet, Västerljung

EU-stödskonsult

Till toppen