Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 5 juni 2015

Bekämpningsmedlen står EU dyrt

Replik till Torbjörn Fagerströms inlägg "Coop försöker skärmmas med ekopropaganda" på Mitt i debatten i Land Lantbruk nummer 23 2015.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Thorbjörn Fagerström skriver den 29 maj i Land Lantbruk, apropå Coops film ekoeffekten: "Den vetenskapligt relevanta tolkningen av IVLs resultat är att de uppmätta halterna saknar all betydelse ur giftighetssynpunkt, allt annat är ren demagogi. Punkt!"

Det finns andra relevanta tolkningar, som jag vill visa med ett exempel: I en nyligen publicerad serie om fyra vetenskapliga artiklar undersökte ett lag på 18 forskare samhällskostnader inom EU av hormonstörande effekter av kemikalier som befolkningen utsätts för. För insektsbekämpningsmedel ur gruppen organofosfater beräknas den årliga samhällskostnaden inom EU till 146 miljarder Euro årligen, eller cirka 1,14 procent av EU: s BNP, främst på grund av minskad produktivitet genom lägre IQ. Den mest använda organofosfaten är klorpyrifos, som även mättes i IVL: s studie. Dessa beräkningar är baserade på resultat från långtidsstudier hos barn, samt på en hormonstörande effekt som har hittats i djurförsök i vetenskapliga studier. När EU godkänner bekämpningsmedel och sätter gränsvärden, tas det inte hänsyn till dessa epidemiologiska studier, och de flesta hormonstörande effekter testas inte.

Ingen kan säkert veta om EU: s gränsvärden eller de vetenskapligt publicerade studierna på området ligger närmare sanningen. Sveriges (Kemikalieinspektionens) hållning är att klorpyrifos inte uppfyller kraven i EU: s regler för att vara godkänt. Det är glädjande att organofosfater inte är godkända för användning i Sverige. Ändå är vi ungefär lika utsatta för dessa som konsumenter i andra länder, för att vi importerar det mesta av vår frukt.

Axel Mie, forskarassistent, Karolinska Institutet, Institution för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), SLU

Till toppen