Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 5 januari 2019

”Den nya Vattenlagen är rättsosäker”

Den nya lagstiftningen om vattenkraften är rättsosäker och förutsebarheten är noll, skriver debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Den nya lagstiftningen kring vattenkraft är oklar och osäker, menar debattören.
Den nya lagstiftningen kring vattenkraft är oklar och osäker, menar debattören.

För 100 år sedan, vid årsskiftet 1919, trädde 1918 års Vattenlag i kraft. Detta är något som bör uppmärksammas eftersom Vattenlagen tjänat landet väl under alla år och har gett allas vårt välstånd. Utan Vattenlagen skulle vårt land inte kunnat få den energi som vi alla nyttjat för att utveckla både vårt privata välstånd och landet till vad det är nu.

Vattenlagen gav möjlighet att på ett samordnat sätt nyttja den förnybara energin i vattnet. Utan den energi som Vattenlagen nu ger oss alla i vårt dagliga liv skulle vårt land omedelbart hamna i nationell kris av aldrig tidigare skådat mått.

Vattenlagen var landets kronjuvel i fråga om lag, en stringent, rättssäker och förutsebar lagstiftning, det står alltså i lagen hur det ska vara. Vi har alla oerhört mycket att tacka Vattenlagen och de förutseende människor som stiftade Vattenlagen. All heder åt dessa människor. Dessa människor bör ihågkommas med ett stort tack för sin gärning på denna 100-årsdag.

Det är tragiskt att det exakt på 100-årsdagen träder i kraft en ny lagstiftning som får som konsekvens att vattenkraften avvecklas. Den nya lagstiftningen om vattenkraften, som politikerna beslutat om under 2018 är raka motsatsen till Vattenlagen. Den nya lagstiftningen är det mest rättsosäkra som någonsin skådats i detta land och förutsebarheten är noll.

Trots att det nu gått ett halvår sedan lagen beslutades i riksdagen är det ingen, inte ens myndigheter, som vet hur den ska tolkas. Den nya lagstiftningen ingår i miljöbalken, som är en ramlag, vilket innebär att politikerna beslutar om ett diffust politiskt mål. Därefter ska enskilda tjänstemän på myndigheter självständigt bestämma vad de önskar för att uppfylla vad myndigheterna anser är det diffusa politiska målet.

Efter detta ska resursstarka myndigheter processa i domstol mot medborgarna i syfte att driva fram praxis och ta så mycket privat egendom som möjligt under täcknamnet moderna miljövillkor. Medborgarna kommer att kastas in i våldsamma och hänsynslösa domstolsprocesser som de resursstarka myndigheterna kommer att vinna i slutändan. Resurssvaga medborgare kommer att förlora.

Politikerna har velat väl med den nya lagstiftningen, men på grund av komplexiteten inte förstått konsekvenserna. När sanningen om den nya lagstiftningen kommer fram om något år blir det ett tungt ok att bära för de politiker som beslutat om lagen.

Johan Hillström,

Ordförande för Västsvensk Vattenkraftförening

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen