Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 23 januari 2019

”Detta måste nya landsbygdsministern driva i EU”

Den nya landsbygdsministern måste snabbt sätta sig in i Cap-frågan och agera för svenskt jordbruk, skriver Fredrik Federley (C), den ende svensken i EU-parlamentets jordbruksutskott.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker, menar att den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson snabbt måste sätta sig in i Cap-frågan.
Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker, menar att den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson snabbt måste sätta sig in i Cap-frågan. FOTO: Gunilla Ander

Det är bra att Sverige äntligen har en fått en regering. Tyvärr gav inte väljarna underlag för en Alliansregering, men Centerpartiet har under 134 dagar varit med och tagit ansvar och till slut släppt fram en regering som måste driva en grön och liberal politik.

Jennie Nilsson har blivit utnämnd till landsbygdsminister. Ett viktigt uppdrag, inte minst i arbetet för att få EUs jordbrukspolitik, den så kallade Cap-reformen, på rätt köl. Förhandlingarna, som just nu pågår i Bryssel, kommer fastställa politiken fram till 2027, så det krävs att den nya ministern snabbt sätter sig in i frågan.

För mig har arbetet pågått under hela förra året. För det svenska jordbruket behövs att fler politiker agerar i EU. Dessa fem krav borde Jennie Nilsson prioritera i sitt kommande arbete med de andra jordbruksministrarna i EU.

1. Stärkt konkurrenskraft på lika villkor

Den nya jordbrukspolitiken måste bidra till att stärka konkurrenskraften hos jordbruket i Europa. Att hålla fast vid gamla sätt och traditioner är inte vägen framåt. Europa behöver ett modernt och konkurrenskraftigt jordbruk som kan skapa fler jobb på landsbygden och där lantbrukaren får betalt för sina produkter. Därför måste större fokus ligga på investeringar och stärka incitamenten för bonden att testa nya metoder och innovationer i den nya Cap-reformen.

2. Mer klimat- och miljösatsningar utan detaljstyrning

Jordbruket kommer att spela en otroligt viktig roll för omställningen av samhället. Dels för att klara av vår matförsörjning, dels för att vi ska klara klimat- och miljöomställningen. Det svenska jordbruket ligger i dag i topp vad gäller att vara klimatsmart. Samtidigt har jordbruket stora möjligheter att kunna producera mer förnybar energi. Därför måste vi se till att en större del av EUs jordbruksbudget läggs på klimat- och miljöinsatser.

3. Ekonomiskt stöd till bönder som gör djurvälfärdssatsningar

Sverige har i dag en högre djurvälfärdsstandard än vad som ligger på EU-nivå. Detta är bra då det bland annat gör att vi har en otroligt låg antibiotika användning i den svenska djurhållningen då djuren inte längre behöver bli sjuka för att de har för dåliga välfärd. Tyvärr är detta inget som bonden kan få stöd för via EUs jordbruksbudget. Detta måste vi tillsammans se till att ändra på. Det är viktigt att Sverige har en hög standard men ifall inte resten av EU har samma så kommer bland annat problemen med antibiotikaresistens bestå.

4. Garantera att svenska bönder inte ensamma ska betala för Brexit

I och med att Storbritannien ska lämna EU och har varit en av nettobetalarna så skapas det ett hål i EUs budget – detta kommer givetvis att påverka jordbruket då en stor del av budgeten just är de stöd som går till jordbruket. Vi måste givetvis stärka konkurrenskraften så för att minska bidragsberoendet – men det är inte rätt att det är den svenska bonden som ska betala för Brexit.

5. En förenklad jordbrukspolitik

Dagens jordbrukspolitik är allt för komplicerad och detaljstyrd. Detaljregler tas fram på EU-nivå för hela unionen vilket gör att regleringarna inte passar någon. Med det nya förslag som ligger på bordet är tanken att vi på EU-nivån ska bestämma om målsättningarna med politiken medan medlemsstaterna ska ha möjlighet att utforma detaljerna för politiken och de olika stöd som kan finnas. Detta är en stor möjlighet och något som måste behållas under förhandlingarnas gång. Sedan är det än viktigare att ministern använder sig att de ökade nationella ansvaret för utformningen av politiken för att se till att det blir en verklig förenkling ute hos bonden.

Det är en otroligt viktig förhandling som nu pågår på EU-nivå och nya landsbygdsministern har att snabbt sätta sig in i frågorna och börja bygga allianser med andra EU-länder. Jag som ende svensk i parlamentets jordbruksutskott gör vad jag kan för att se till att vi tar steg framåt för en mer modern och konkurrenskraftig jordbrukspolitik och hoppas på ett gott samarbetet framåt med den nya ministern.

Fredrick Federley (C),

Europaparlamentariker

Relaterade artiklar

Till toppen