Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 22 november 2013

Dubbla budskap om strandskyddet

I Skogsland har vi kunnat läsa hur markägare kan tiodubbla värdet på sin mark genom att stycka av tomter i attraktiva strandnära områden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Men då skall nog markägarna skynda sig och begära förhandsbesked för bygglov, för snart är det slut med den möjligheten på många ställen i vårt land.

Flera länsstyrelser håller nämligen på att utöka det generella 100 meter breda strandskyddet till upp till maximalt tillåtna 300 meter för att ”säkerställa allemansrättslig tillgång till strandnära områden”. Men vad nu då, frågar sig den vakne läsaren. Har det inte under flera års tid pratats om lättnader i strandskyddet. Justeringen av strandskyddslagstiftningen 2009 torgfördes ju av den borgliga regeringen som en uppmjukning av skyddet och byggförbudet kring våra insjöar och vattendrag i områden som inte är särskilt hårt exploaterade. Detta har alltså flera länsstyrelser märkligt nog tagit till intäkt för att istället gå på tvärs och nu istället utöka strandskyddet kraftigt omkring många stora och medelstora sjöar i även utpräglad glesbygd fjärran från de överhettade storstadsregionerna. Det är verkligen att gå ut med dubbla budskap. Antingen ljuger regeringen, eller så har länsstyrelserna totalt missuppfattat sitt uppdrag.

Nu ligger skarpa förslag på länsstyrelsernas bord att öka strandskyddet och därmed byggförbudet utmed många sjöar med särskilda kvaliteter. Kvaliteter som har skapats av generationer av odlare och djurhållare, som gjort sina nu hyllade insatser utan förmyndare. Liggande förslag ser vi som ett hårt slag mot ökad turism och sysselsättning i många områden. Inga attraktiva och efterfrågade tomtområden blir i realiteten kvar kring drabbade sjöar för nybyggnation av stugor för korttidsuthyrning inom naturturism, för avsalu eller för att kunna använda som smörjmedel i komplicerade generationsskiften.

Konfiskering av en del av fastighetsvärdena och inskränkningar i äganderätten kommer inte att gynna livsvillkoren för växt- och djurlivet, om nu någon skulle tro det. Och det kommer definitivt inte heller att öka förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandnära områden. Allt detta kommer att falla platt till marken eller snarare kanske bli till en bumerang, om man inte behandlar markägarna och brukarna av odlingslandskapet med respekt.

Anders Bockgård, ordförande Landsbygdspartiet region Sydost

Till toppen