Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 mars 2013

Exploatera inte Sveriges framtida fördelar

Sverige har utomordentliga framtidsmöjligheter när det gäller livsmedelsproduktion. Vi har bra åkermark, fyra årstider som hjälper marken att reda sig, lämpligt klimat och kanske det allra viktigaste, bra tillgång på vatten.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I tider då det talas om mer närodlat och närproducerat och då vi har en klimatutmaning som gör sig allt mer påmind finns det skäl att fundera kring vår jordbruksmark. Exploateringstakten ökar, och det ser värst ut för de län som har de mest högavkastande jordbruksmarkerna.

Nyligen kom Jordbruksverket med rapporten Exploatering av jordbruksmark 2006-2010. Den visade på att även om exploateringen av jordbruksmarken är marginell är konsekvenserna stora. Det är oftast den bördigaste marken som används för bebyggelse och infrastruktur.

För att Sverige ska kunna utnyttja sina framtida konkurrensfördelar vad gäller livsmedelsproduktion måste vi värna vår åkermark och vårt vatten. Jag tror att färskvatten kommer att bli lika betydelsefullt i framtiden som oljan är idag, och livsmedelsefterfrågan kommer att öka i takt med att vi blir fler och äldre. Redan idag har vi problem med att mycket jordbruksmark exploateras och i framtiden kan mat, energi och vatten bli en bristvara. Därför måste vi nu se till så att vi har den mark vi behöver för att mätta framtidens magar.

Vissa förespråkar att vi gör jordbruksmarken till ett riksintresse, men det skulle innebära att vi tar stor makt bort från kommunerna. Det är kommunerna som har ansvaret för detaljplanerna och så bör det förbli. Men få kommuner tar sitt ansvar gällande exploateringen, endast cirka 20 procent av Sveriges kommuner har en policy för bevarande av jordbruksmark. Vi måste gemensamt informera och öka kunskaperna hos kommunerna om varför vi ska skydda vår jordbruksmark och varför den är värdefull. Jag tänker i alla fall arbeta med detta i mitt arbete som riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Bengt-Anders Johansson (M), riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Till toppen