Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 18 mars 2018

Gemensamt ansvar krävs för att lösa vildsvinsproblemet

Vildsvinen ställer till stora problem, men jägarna bär inte ansvaret för detta, skriver, skriver Jan Engholm i en replik.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Istock

I ett tidigare debattinlägg hävdades att jägare har ansvar för vildsvinsproblemet. Att vildsvinen ställer till stora problem för lantbrukare och jordbruksarrendatorer instämmer jag helt med, men att det är jägarna som bär hela ansvaret för detta stämmer inte.

Historiskt sett ansågs vildsvinsstammen helt utrotad i slutet av 1700-talet. Vildsvin har länge hållits i hägn och till exempel skedde rymningar från ett hägn vid Trosa under slutet av 1970-talet. Detta medförde att det vid slutet av 1970-talet fanns ett antal mindre, frilevande vildsvinspopulationer i landet.

Riksdagen beslutade år 1981 att alla vildsvin i landet skulle utrotas, med undantag av mindre populationer om cirka 200 djur vid Mörkö och Tullgarn i Stockholms län. Dessa skulle få finnas kvar i forskningssyfte. En viss avskjutning genomfördes, men fortsatta rymningar från hägn ledde till att vildsvinsstammen spreds och ökade.

1987 beslutade Riksdagen att vildsvinen skulle räknas till de inhemska arterna och ha hemortsrätt i Sverige. I dagsläget skjuter jägarna över 100 000 vildsvin om året. Det skjuts fler vildsvin än älgar årligen. Vildsvinen har i stort sett ingen naturlig fiende.

Många jaktvårdkretsar har i samarbete med LRF byggt upp jourgrupper, som ska kunna hjälpa till med avskjutningen där det uppstår problem. Tyvärr har inte markägare alltid tagit kontakt med dessa grupper för att få hjälp. Ibland vill också markägarna ha ersättning för att jägarna hjälper till med att lösa problemet. Jämför med att Anticimex skulle betala för att utrota råttorna hos någon.

Ett stort problem i dagsläget är att sälja vildsvinsköttet. Flera vilthanteringsanläggningar tar inte emot vildsvin för närvarande. Regelverket för småskalig försäljning av vildsvinskött måste ses över, så att småskalig försäljning direkt till konsumment möjliggörs. Detta skulle vara ett incitament för utökad jakt.

Endast genom att markägare, jordbruksarrendatorer, jägare, länsstyrelser och staten tar ett gemensamt ansvar finns möjlighet att lösa vildsvinsproblemet.

LÄS OCKSÅ: ”Jägare har ansvar för vildsvinsproblemet”

Jan Engholm

Ordförande Tåkernbygdens Jaktvårdskrets

Relaterade artiklar

Till toppen