Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 31 oktober 2013

GMO-grödor hotar ett uthålligt jordbruk

Den 17 oktober fick företrädare för kemiföretag ta emot World Food Prize 2013 för utvecklandet av genmodifierade växter.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är synnerligen olyckligt eftersom odling av genmodifierade växter gör att lantbruket blir än mindre hållbart. Vi måste tvärtom byta till ett huvudsakligen ekologisk lant- och skogsbruk. Det frihandelsavtal som EU håller på att förhandla med USA kan dock blockera övergången. En annan farhåga är att EU förbereder en "frölag" som kan lägga krokben för småskalig odling.

Den biologiska mångfalden står under press främst genom avskogning och klimatförändringar. Ekosystem kan kollapsa lokalt men även globalt och eftersom människan är en del av ekosystemet hotas hela vår existens. 100-1000 fler arter dör ut årligen nu än före den industriella revolutionen. Till exempel har bidöden upprört såväl biodlare som lantbrukare som är beroende av bin och humlor för att pollinera grödor. EU har nu tillfälligt förbjudit pesticider som troligtvis är en bidragande orsak till bidöden. Förbudet bestrids i rätten av kemiföretagen som anser att det införts med bristande underlag. Det är dock logiskt att insektgifter dödar insekter direkt, eller indirekt genom att göra dem mottagliga för sjukdomar.

En översiktsartikel i Nature 2012 konkluderar att ekologisk odling ger 18 procent sämre skörd än konventionell om "best practice" används. Redan nu producerar jorden tillräckligt med mat för alla människor, även om fördelningen förblir ett problem. Genom att minska köttkonsumtionen kan många fler människor mättas.

Överläggningar mellan EU och USA gällande en frihandelsöverenskommelse (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) pågår under hösten för att produkter som godkänts i antingen EU eller USA automatiskt ska godkännas av motparten. Dock är regelverket i USA mindre strikt än det i EU vad gäller djurskydd, användning av pesticider och genmodifierade växter och därför skulle TTIP medföra att produkter som inte får produceras i EU nu slussas in bakvägen. Samtidigt håller EU på att förbereda en "frölag" som kräver årlig registrering av växter mot en avgift för att de ska få odlas kommersiellt. Det finns anledning att tro att sorter av grödor som odlas småskaligt, samt sorter som är anpassade till klimatet i Norden kommer att slås ut eftersom bara storföretagen som säljer säd och pesticider i paket har råd med registreringen i praktiken.

Att avveckla användning av pesticider och genmodifierade växter skulle innebära ett stort steg i rätt riktning för den biologiska mångfalden. Detta bör självklart ske på EU-nivå så att lant- och skogsbruk kan ske på lika villkor, och samma krav som gäller i unionen bör ställas på importerade varor. Det är särdeles viktigt att TTIP och frölagen styrs upp så att den mångfald i lant- och skogsbruk vi så väl behöver i ett förändrande klimat främjas.

David van der Spoel, professor i biologi, Uppsala Universitet

Till toppen