Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 18 oktober 2019

Hållbarhet grundas i systematiskt arbete - inte i potentialer

Det behövs ett klimatkliv för grön produktion, ett aktivt klimat- och energiarbete på gårdsnivå. Det skulle ge fler inspirerande framtidsföretag som i kraft av sin hållbarhetsprestanda också ger trovärdighet i konsumentled, skriver debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 I framtiden behöver man förbättra markstrukturen och odla en större mångfald av grödor för att hantera följderna av ett förändrat klimat.
I framtiden behöver man förbättra markstrukturen och odla en större mångfald av grödor för att hantera följderna av ett förändrat klimat. FOTO: Istock

Land Lantbruk nr 34 bjöd på en rad artiklar på temat hållbarhet. Tre lantbrukare från sydost gav inspirerande bilder av hållbarhetsarbetet i sin verksamhet och en artikel diskuterade markanvändningen. Vatten- och klimatexperten Johan Kuylenstierna uppmanade bönderna och dess företrädare att kliva fram i hållbarhetsdebatten.

Johan Kuylenstierna såg tre förbättringsområden för att jordbruket aktivt ska bidra till att nå klimatmålen. De är att ta bort nettoflöde av kol från marken, bli fossiloberoende samt att agera i takt med hur konsumtionsmönstren förändras med klimatfrågans aktualitet.

Lek med tanken att dessa tre utgör basen för en färdplan för klimat och hållbarhet för de gröna näringarna. En färdplan vars största fallgropar ligger i att lita på plötsliga insikter i politiken och dess oftast kortsiktiga åtgärder. Samt att luta sig tillbaka på konstaterandet att man utgör en del av den långsiktiga lösningen på klimatfrågan. Det kommer fler branscher att hävda, branscher med långt högre lönsamhet, innovationskraft och andel av BNP.

Den delikata balansen mellan produktionen av biomassa som fossilersättning och ökad kolinbindning som klimatåtgärd låter sig inte hanteras utan ett massivt engagemang i forskning, utveckling och innovation för anpassade bruknings- och skötselmetoder.

EUs Climate Adapt pekar på åtgärder som att förbättra markstrukturen och att odla en större mångfald av grödor för att hantera följderna av ett förändrat klimat. Det behövs ett klimatkliv för grön produktion.

Fossilberoendet kan inte brytas utan dramatiska förändringar av styrmedel och ett systematiskt energiarbete i branscher och produktionsgrenar som stöttar omställningen på gårdsnivå. Det är få småföretagare som på egen hand lyckas ta sig över det så kallade effektiviseringsgapet, då man uppfattar sig som energieffektivare än vad som verkligen är fallet.

Enligt Tillväxtverket har 55 procent av svenska små och medelstora företag ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor. LRFs Företagsakademi är ett medlemsstöd inom företagsutveckling. Här finns en bas för den omvärldsbevakning, den kundanalys och de nya marknadsplaner som behöver smidas för nå den växande gruppen av klimatmedvetna konsumenter. Det kan kompletteras med relevanta erbjudanden för aktivt klimat- och energiarbete på gårdsnivå.

Då får vi också se fler inspirerande framtidsföretag som förebilder för oss småföretagare. Och som i kraft av sin hållbarhetsprestanda – inte en övergripande potential – är flaggskepp för trovärdighet i konsumentled.

Ulf Jobacker,

LRF-medlem och projektledare inom energi

LÄS MER: Ministern vill ersätta soja med finska åkerbönor 2015 (LRF Premium)

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen