Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 januari 2014

Hög tid att se över föråldrade regler

Är LRF redo att bejaka GMO? Professor Stefan Jansson ställer frågan i Land Lantbruk nummer 3.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRFs vice ordförande Thomas Magnusson skriver i samma tidning att det är dags att ompröva den marknadsdrivna GMO-frihet som branscherna varit överens om sedan 1996 samt att motverka de stora företagens dominans. LRF delar uppfattningen att man idag har en väl grundad kunskap om att risken för miljö och hälsa med GM-växter inte är större än med traditionellt förädlade sorter. Egenskaper som tillförts GM-växter kan användas på bättre eller sämre sätt från miljösynpunkt, men detta har egentligen inte med själva förädlingstekniken att göra.

Man kan grovt se fem metoder för att ta fram nya sorter: Cellfusion, traditionella metoder där mutationer skapas med radioaktiv strålning eller kemikalier, genteknik, samt ett dussin nyare gentekniklika metoder samt korsning och urval, den ursprungliga metod som ofta används för att korsa in nya egenskaper i en bra sort.

För de fyra första teknikerna ökar precisionen i förädlingsarbetet i nämnd ordning. Det märkliga är att idag 2014 kräver lagen att risk undersöks enbart på sorter framtagen med genteknik. Sorter från metoder som ger 1000- falt större ändringar i arvmassan är undantagna från kraven, medan nyare och mer precisa metoder inte kan användas, eftersom de inte fanns när reglerna skrevs.

Det är hög tid att se över den föråldrade lagstiftningen om hur nya egenskaper och sorter ska värderas. Fokus bör läggas på:

1. En behovsanpassad kostnadseffektiv riskvärdering av nya egenskaper oavsett vilken teknik som använts.

2. En värdering av hur den nya sorten för olika odlingssystem bidrar till hållbar utveckling.

För forskningen och för en framtida mer konkurrenskraftig och hållbar växtodling menar LRF att Riksdagen och svenska EU-parlamentariker ska:

1. Starta arbetet med en ny lagstiftning där nya egenskaper och sorter bedöms både när det gäller risk och bidrag till hållbar utveckling. Alla tekniker som möter de nya lagkraven ska kunna användas.

2. Öka stödet för växtförädling både till universitet och till företag. Det handlar inte om genteknik eller inte, utan om att ha resurser och lagstiftning så att de mest lämpade metoderna används.

Jan Eksvärd, expert hållbar utveckling LRF

Till toppen