Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 november 2014

Hur hållbart är det konventionella jordbruket?

Med anledning av Holger Kirchmans och hans SLU-kollegers inlägg på Brännpunkt i Svenska Dagbladet: "Ekologisk odling- vägen till svält".

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det borde vara hög tid att granska konsekvenserna av det konventionella kemikaliejordbruket.

Hur hållbart är egentligen dagens svenska konventionella jordbruk som grundar sig på:

1. Importerad energikrävande konstgödsel? Där all växtförädling, sedan krigets slut inriktats på detta. Föralldel lett till höga skördar, men hur har näringsinnehållet per kilo i exempelvis vete utvecklats?

2. Importerat kemiskt växtskydd? och Hur stora är problemen med resistens, hos ogräs, svamp och skadeinsekter? Har vi liknande problem som med antibiotika?

3. En stor mängd importerat foder? Där uppfödningen för alla våra djurslag baserats på import av soja som kraftfoder. Ett högvärdigt livsmedel som människan kan tillgodogöra sig direkt.

Hur stora lager har Sverige av konstgödsel? Har vi inte lager, räcker det ju att det blir problem med importen några månader för att svenskt konventionellt jordbruk utan djur ska raseras. Om inte bönderna varit kloka nog att lägga egna lager.

Ypperligt om vi kan producera konstgödsel med den överskottssäd vi producerar idag, men mig veterligen är vi inte där än. Idag baseras tillverkningen av konstgödsel på mineralolja som också våra traktorer drivs med, både i konventionell som ekologisk produktion. Med den oro som råder i världen känns det ganska instabilt.

Hur stora oljelager har vi i Sverige? Klarar vi en odlingssäsong?

Lisbeth Andersson, Sunnantorps gård

Till toppen