Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 december 2013

Inte mycket kvar av äganderätten

Europakonventionen är sedan 1995 överordnad svensk grundlag. Den ska bland annat reglera de mänskliga rättigheterna artikel 14 samt äganderätten i tilläggsprotokoll 1952-03-20 artikel 1, skydd för egendom.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Därunder kommer svensk grundlag, regeringsformen (RF) 2:15 skydd av enskild egendom, som har undantag för ”angelägna allmänna intressen” samt ”allemansrätten”. En schematisk bild av författningshierarkin kan åskådliggöra verkligheten:

  • Europakonventionen.
  • Regeringsformen.
  • 1 362 lagar.
  • 2 582 förordningar.
  • 366 statliga myndigheter, myndigheternas föreskrifter.
  • 21 länsstyrelser, länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.
  • 290 kommuner, deras stadgor och beslut.
  • Tonvis med lagar, regelverk, domar och beslut.

Av Europakonventionens blånande hav av mänskliga friheter och skydd av enskild äganderätt, återstår i bästa fall någon droppe när den når fram till den enskilde, efter att ha ”silats” genom tusentals lagar, regelverk och maktfullkomlig byråkrati. Detta medför stora ingrepp i den enskildes tillvaro. Exempelvis den som dömdes för otillåten skogsdikning, för ett 17 meter långt och 30 centimeter djupt traktorspår på en basväg i skogen. Eller den skogsägare som dömdes till skadestånd för att han återställde den gränsmarkering, som en tomtägare raserat i samband med att tomtägaren olovligt avverkat skog och anlagt en parkeringsplats på skogsägarens mark. Domstolen ansåg att det var tomtägaren som ”blivit kränkt i sin rätt” att utan skogsägarens vetskap rasera gränsmarkering och olagligt ockupera skogsägarens mark? Begreppet enskild äganderätt, har förvandlats till ägarskyldighet för den enskilde.

Dessutom står lagarna stundom helt i motsats till varandra. Exempelvis att den som inte skyddar sina tamdjur mot skador och lidande kan dömas till 2 års fängelse (brottsbalken 16:13). Medan den som skyddar sina djur mot svåra lidanden genom att skjuta en varg, kan dömas till 4 års fängelse (jaktlagen 44 §). Moment 22 i praktisk tillämpning.

2012 försvann rätten att jaga vuxen älg på egen mark för tiotusentals markägare. 1200-talets landskapslagar gav den enskilde markägaren bättre rätt och egendomsskydd än dagens svenska lagstiftning.

Bernt Lindqvist, förbundsjurist i Förbundet Rättvis Jakt

Till toppen