Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 1 oktober 2019

”Inte säkra på att företagare slipper skatta för sin fyrhjuling”

Vi är inte alls lika säkra som Urban Rydin på att den som bedriver enskild näringsverksamhet kan räkna med att slippa skatta för sin fyrhjuling, skriver Skattebetalarnas förening.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Vi är inte alls lika säkra som Urban Rydin på att den som bedriver enskild näringsverksamhet kan räkna med att slippa skatta för sin fyrhjuling, skriver Skattebetalarnas förening.
Vi är inte alls lika säkra som Urban Rydin på att den som bedriver enskild näringsverksamhet kan räkna med att slippa skatta för sin fyrhjuling, skriver Skattebetalarnas förening. FOTO: Istock

Som vi uppfattar det är Urban Rydin helt överens med oss om att de principer som utarbetats i praxis gällande grunderna för förmånsbeskattning ger utrymme för Skatteverket att flytta fram sina positioner ytterligare och att detta är oroande.

Vår debattartikel handlade om förmånsbeskattning, men vi tackar Urban Rydin för att han tar emot bollen och utvidgar frågan till att också involvera uttagsbeskattning av enskilda näringsidkare. Tyvärr är vi inte alls lika säkra som Urban Rydin på att den som bedriver verksamheten som enskild näringsverksamhet kan räkna med att slippa att beskattas för dispositionsrätten.

Uppfattningen att uttagsbeskattning av enskilda näringsidkare inte kan grundas på dispositionsrätten utan bara på faktiskt nyttjande vinner stöd i en del domar, exempelvis i en dom från Kammarrätten i Göteborg från 2012.

Men tyvärr finns det också flera domar från kammarrätterna där enskilda näringsidkare uttagsbeskattats redan för dispositionsrätten.

I en dom från 2015 motiverar kammarrätten i Stockholm utgången med att samma skäl som Högsta förvaltningsdomstolen lagt till grund för att redan dispositionsrätten ska utlösa förmånsbeskattning av företagsledare i fåmansaktiebolag gör sig gällande även för uttagsbeskattning av enskilda näringsidkare, och att principen om att valet av företagsform ska vara skatteneutralt talar för att behandla enskilda näringsidkare på samma sätt i det aktuella hänseendet.

Ett begränsat men ändå visst stöd för att enskilda näringsidkare kan beskattas redan utifrån dispositionsrätten kan dessutom utläsas ur Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2008 ref. 57. Vi har inte hittat några senare rättsfall som vänt upp och ned på detta.

I ett avseende är vi tvärtom mindre oroade än Urban Rydin. Med risk för att det visar sig att vi är för optimistiska finner vi det osannolikt att Skatteverket kommer att försöka förmånsbeskatta traktorer. Och skulle de göra det så har vi – rätt eller fel – gott hopp om att förvaltningsdomstolarna omedelbart sätter stopp för detta.

Christian Ekström,

VD Skattebetalarna

Erik Wiger,

Skattejurist Skattebetalarna

LÄS MER: Skattesmäll hotar bönder med fyrhjulingLÄS MER: ”Flesta bönderna med fyrhjuling kan slappna av – kan inte förmånbeskattas”LÄS MER: Skatteverket: Så bedömer vi fyrhjulingar

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen