Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 14 oktober 2017

"Jämställd makt ger mat och tillväxt"

För att effektivt bekämpa fattigdom och hunger måste kvinnor ges mer makt. Det skriver Sven-Erik Hammar och Anneli Rogeman i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den 15 oktober uppmärksammar FN och världen landsbygdens kvinnor. En stor del av världens fattigaste, omkring 70 procent, är kvinnor och majoriteten bor på landsbygden. För att effektivt bekämpa fattigdom och hunger måste kvinnor ges mer makt. Här finns mycket att göra internationellt, men även i Sverige.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Alla har rätt till att delta i, och påverka, beslut som rör den egna livssituationen och samhällets utveckling. Kvinnors kunskaper, färdigheter och erfarenheter måste tas tillvara.

I de högsta beslutande nationella organen i världen är genomsnittet vad gäller kvinnlig representation fortfarande alldeles för lågt: 23.3 procent.

För att den siffran ska öka måste fler kvinnor bli ledare på nationell och lokal nivå. Det gäller såväl i företag och organisationer inom lantbruket som i samhället i stort. Politisk makt är en förutsättning för att kvinnornas rättigheter ska stärkas.

Kvinnor på landsbygden runt om i världen har ofta sämre förutsättningar än män. Det gäller bland annat mindre arealer och sämre redskap, vilket leder till lägre skördar. Hur makt och resurser fördelas påverkar hungern i världen.

Om kvinnor skulle få samma möjligheter och tillgång till resurser som män i världen, skulle skördarna kunna öka så mycket att 100-150 miljoner människor skulle slippa att gå hungriga, enligt FNs jordbruksorganisation FAO. När kvinnor får ökat inflytande får också barnen bättre förutsättningar, eftersom kvinnor lägger mer pengar på mat och utbildning än vad männen gör.

Jord- och skogsbruk sitter inne med nycklarna till en hållbar utveckling; för människor, för klimatet och miljön och för samhället. I Sverige ser vi att konsumenter efterfrågar mer närproducerad mat, fler hus byggda i trä och mertjänster och upplevelser från det gröna näringslivet. För att lyckas med det måste kvinnor och män ha likvärdiga möjligheter som företagare.

Så är det inte riktigt i dag. Ojämställdheten hindrar nya affärsmöjligheter och bromsar tillväxt och utveckling, i Sverige likaväl som i andra länder. Kvinnor måste ta och ges mer utrymme i beslutsfattande organ om vi ska kunna ta tillvara all potential som finns i samhället, i det enskilda företagandet och i de kooperativa företagen och organisationerna.

Här finns det mycket att göra internationellt, men också i Sverige inom LRF och de kooperativa företagen, där män dominerar stort bland de förtroendevalda.

Det går att förändra, det är vi övertygade om. Vi inspireras av We Effects samarbetsorganisationer i Latinamerika, där kvinnors representation i styrelser eller ledningsgrupper har ökat från 27 procent år 2013 till 43 procent år 2016. Som representanter för LRFs Jämställdhetsakademi och We Effect lovar vi att göra vad vi kan för att minska de hinder som finns för kvinnors deltagande i formella organ såväl som i samhället i stort.

Om vi ska nå FNs globala mål om att utrota hunger och fattigdom till år 2030 måste världens kvinnor inkluderas än mer.

Sven-Erik Hammar

Ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi

Vice ordförande LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Anneli Rogeman

VD biståndsorganisationen We Effect

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen